Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Мартинюк, А. К. Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини XX ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.01 «Теорія і історія культури» / Мартинюк Анатолій Кирилович ; Харківська державна академія культури. – Харків, 2001. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Колосова, Н. А. Благодійна діяльність в культурі України в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Колосова Наталія Анатоліївна; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучменко, Е. М. Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в ХУШ-ХХ ст. [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Кучменко Елеонора Миколаївна ; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Оленіна, О. Ю. Реклама як явище художньої культури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Оленіна Олена Юріївна ; Харківська державна академія культури. – Харків, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сніжко, В. М. Культура російської меншини в Україні : проблеми функціонування та розвитку (90-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Сніжко Валентина Миколаївна ; Київський державний університет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сібірякова, О.О. Відеокомунікація в структурі сучасної культури : еволюція впливу на людину [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури»/Сібірякова Олена Олександрівна ; Київському державному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і мистецтв України. – Київ, 1998. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дорогих, Л.В. Аматорське мистецтво як історико-культурне явище (на матеріалах України другої половини XIX ст.) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Дорогих Людмила Василівна ; Київський державний університет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 18 с.

Тип документу:

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Калашников, В.Ф. Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х років ХХ століття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. наук : спец. 17.00.01 «Теорія і історія культури» / Калашников Вадим Федорович ; Київський державний університет культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Оленіна, О. Ю. Реклама як явище художньої культури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Олена Юріївна Оленіна ; Нац. музична академія України ім.. П. І. Чайковського. – К., 1999. – 17 с

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кулик, Н.А. Культурні процеси в Україні 90-х років XX століття (на прикладі державних закладів культури) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : спец. 17.00.01 «Теорія та історія культури» / Кулик Наталія Андріївна ; Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021