Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Біла, Н. В. Розробка методу діагностики інфекційного ларинготрахеїту і хвороби Ньюкасла за допомогою флуоресцентних зондів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03. «Ветеринарная мікробіологія, вірусологія» / Біла Наталія Валеріївна ; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. – Харків, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аранчій, С. В. Лейкоз великої рогатої худоби (клініко-експериментальне обгрунтування засобів і методів боротьби) : [Електронний ресурс] автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03. «Ветеринарна мікробіологія та вірусологія» / Аранчій Сергій Васильович ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Герман, Є. В. Удосконалення специфічної профілактики вірусних інфекцій при вирощуванні курчат [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03. «Ветеринарная мікробіологія, вірусология» / Герман Євген В”ячеславович ; Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН. – Харків, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гуменний, О. Г. Роль інфекційних агентів в патології репродуктивних органів корів і телиць на молочно-товарних фермах України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. вет. наук : спец. 16.00.03. «Ветеринарна мікробіологія та вірусологія» / Гуменний Олег Григорович ; Одеський державний сільськогосподарський інститут. – Одеса, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021