Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Попович, О. В. Особливості формування кримінальної субкультури: філософсько-правовий аспект [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Попович Олена Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ляшенко, В. М. Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філос. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Ляшенко Вікторія Миколаївна ; Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Брездень, В. І. Екстремуми у професійній діяльності юриста: філософсько-правове дослідження [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / Брездень Володимир Іванович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021