Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Коваль, Ю. Є. Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Коваль Юрій Євгенович ; Національний університет «Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ромців, О. І. Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ромців Олена Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аганесян, А. Л. Теоретические и правовые основы использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / Аганесян Артур Львович ; Российский новый университет. – Владимир, 2005. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аскеров, С. С. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану (порівняльно-правове дослідження) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Аскеров Садіг Сафар Огли ; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дєєв, М. В. Достатність доказів у кримінальному процесі України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Дєєв Максим Валерійович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Онисько, О. І. Види слідів та їх використання при розслідуванні незаконного перетинання державного кордону (за матеріалами дізнання органів ПВУ) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика, судова експертиза» / Онисько Олександр Іванович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021