Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Семенов, Я. И. Законодательная техника в уголовном праве [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра юрид. : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Семенов Ярослав Игоревич ; Уральска Академия Государственной Службы. – Челябинск, 2007. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дворников, А. А. Уголовно-правовая охрана государственной и служебной тайны в органах внутренних дел [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Дворников Александр Александрович ; Тюменский юридический институт МВД РФ. – Тюмень, 2006. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Авраменко, О. В. Стан сильного душевного хвилювання : кримінально-правові та психологічні аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Авраменко Олексій Володимирович ; Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Робак, В. А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Робак Володимир Анатолійович ; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Налуцишин, В. В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Налуцишин Віктор Володимирович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Горбачова, І. М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Горбачова Ірина Михайлівна ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2008. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бугаєв, В. О. Військові злочини і покарання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право» / Бугаєв Валерій Олександрович ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2002. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021