Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Олефір, А. О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / Олефір Андрій Олександрович ; Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Голубитченко, М. А. Финансово-правовое регулирование банковского надзора : российский и международно-правовой опыт [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. юр. наук : спец. 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» / Голубитченко Мария Александровна ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2013. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021