Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Скічко, О. І. Удосконалення банківської діяльності та пом’якшення ризиків у форматі регіональних кластерів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Скічко Олександр Іванович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 2006. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кравченко, Н. О. Територіальна організація рекреаційного господарства Полісся та напрями її удосконалення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил України та регіональна економіка» / Кравченко Наталія Олександрівна; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 2006. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Меліхов, А. А. Соціально-економічні аспекти формування регіонального ринку праці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Меліхов Андрій Анатолійович ; Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук Украіни. – Донецьк, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Луцишин, Н. П. Соціально-економічний розвиток транскордонного регіону (на прикладі Єврорегіону “Буг”) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Луцишин Наталія Петрівна ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Колінько, Н. І. Організаційно-економічне забезпечення розвитку транскордонного співробітництва в регіоні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Колінько Наталія Іванівна ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чукаєва, І. К. Економічні проблеми використання палива в Україні та її регіонах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Чукаєва Ірина Костянтинівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Павлюк, С. Г. Регіональні особливості формування раціональної системи економічних зв’язків агропромислового комплексу (на прикладі Чернігівської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Павлюк Сергій Григорович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Черчик, Л. М. Формування та розвиток територіальної рекреаційної системи регіону (на прикладі Волинської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Черчик Лариса Миколаївна ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шутов, М. М. Науково-методичні засади управління ресурсами медичної допомоги регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Шутов Михайло Михайлович ; Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Холоша, В. І. Організаційно-економічний механізм реалізації реабілітаційної політики територій радіоактивного забруднення (на прикладі Чорнобильської зони відчуження) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Холоша Володимир Іванович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дубіщев, В. П. Методологічні основи формування господарського механізму регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.01.01 «Економічна теорія» / Дубіщев Віктор Петрович ; Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Карлова, О. А. Удосконалення соціально-ринкової житлової політики (інтегрально-гедоністичний підхід) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Карлова Олена Анатоліївна ; Харківська державна академія міського господарства. – Харків, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дудкіна, О. П. Регіональні особливості розвитку рекреаційних зон (методичні та організаційно-економічні основи) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Дудкіна Олена Павлівна ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бутрим, О. В. Розвиток і розміщення потенційно небезпечних виробництв у містах України та їх вплив на економіку техногенно-екологічної безпеки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01. «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Бутрим Оксана Володимирівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Адамов, Б. І. Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Адамов Борис Ісаєвич ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 42 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Авксентьєв, Ю. А. Економіко-організаційний механізм створення громадсько-державної системи підтримки підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Авксентьєв Юрій Анатолійович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998.– 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сологуб, О. П. Теоретико-методологічні основи продуктивності економіки України: регіональні аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Сологуб Олена Петрівна ; Національна академія наук України, Рада по вивченю продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кужель, О. В. Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні: тенденції розвитку, методологія, практика [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» / Кужель Олександра Володимирівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021