Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Гаращук, О. В. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01. «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Гаращук Олена Василівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 2006. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Припік, Є. О. Демоекономічні процеси у сільській місцевості України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Припік Євген Олександрович ; Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. – Київ, 2005. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мосіюк, І. П. Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили в аграрному секторі економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Мосіюк Ігор Пилипович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучерук, І. В. Мотивація аграрної праці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучерук Ігор Васильович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Паладій, М. В. Ефективність мотивації праці банківського персоналу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Паладій Микола Васильович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шушпанов, Д. Г. Принципи та методи демографічного обгрунтування розміщення виробництва товарів широкого вжитку (на матеріалах Тернопільської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Шушпанов Дмитро Георгійович ; Тернопільська академія народного господарства та Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шклярський, Ю. О. Удосконалення управління соціальним захистом населення в регіоні (на матеріалах Миколаївської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Шклярський Юрій Олександрович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дребот, О. І. Соціально-економічні особливості відтворення трудового потенціалу територільно-галузевих комплексів (на прикладі ДЛГО “Львівліс”) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Дребот Оксана Іванівна ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Левченко, О. М. Підвищення якості трудового потенціалу регіону (за матеріалами Кіровоградського адміністративно-економічного регіону України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Левченко Олександр Миколайович ; Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – Кіровоград, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучинська, О. О. Соціальні гарантії зайнятості : методологія та напрями забезпечення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучинська Олена Олександрівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучер, В. В. Соціально-економічні фактори ефективного використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кучер Валентина Василівна ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кирич, Н. Б. Вдосконалення економічних механізмів організації безпечної життєдіяльності населення і відтворення здоров’я людей рекреаційними засобами (на прикладі Тернопільської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Кирич Наталія Богданівна ; Технологічний університет Поділля ; Тернопільська академія народного господарства. – Хмельницький, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Златопольський, О. Ф. Відтворення робочої сили : регіональний аспект (на прикладі Кіровоградської області України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Златопольський Олександр Федорович ; Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування. – Кіровоград, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ємельяненко, Л. М. Удосконалення управління національним ринком праці в умовах трансформації економічної системи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Ємельяненко Лариса Михайлівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Якуба, К. І. Соціально-економічні проблеми формування і використання жіночих трудових ресурсів аграрної сфери [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Якуба Катерина Iллівна ; Інститут економіки Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Старостенко, Г. Г. Методологія і практика досліджень відтворення населення України (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук.: спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Старостенко Ганна Григорівна; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Махсма, М. Б. Використання трудових ресурсів у тваринництві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Махсма Марія Борисівна ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мандибура, В. О. Рівень життя населення та механізми його регулювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.09.01 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» / Мандибура Віктор Омелянович ; Національна академія наук України, Інститут економіки. – Київ, 1999. – 44 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021