Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Мішенін, Є. В. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія і практика) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Мішенін Євген Васильович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Любчик, В. Л. Упорядкування і підвищення ефективності використання земель у господарствах Передкарпаття [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Любчик Володимир Леонідович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Леонець, В. О. Економіко-екологічне обгрунтування стійких лісостепових агроландшафтів в умовах реформування земельних відносин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Леонець Володимир Олександрович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Колодійчук, В. А. Еколого-економічне обгрунтування проектів землеустрою (на прикладі господарств лісостепової зони Львівської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Колодійчук Володимир Анатолійович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Хумарова, Н. І. Удосконалення економічного та організаційного інструментарію забезпечення екологічної безпеки в морськом природокористуванні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Хумарова Ніна Іпполитівна ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. – Одеса, 1998. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козьменко, О. В. Система страхування екологічних і катастрофічних ризиків [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Козьменко Ольга Володимирівна ; Сумський державний університет. – Суми, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Залуцький, І. Р. Обгрунтування організації раціонального використання і охорони земель в умовах здійснення земельної реформи на Львівщині [Електронний ресурс] : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Залуцький Іван Романович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Літвіненко, О. А. Еколого-економічне регулювання лісовідновлення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Літвіненко Ольга Анатоліївна ; Сумський державний університет. – Суми, 1998. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шоган, Г. І. Економічний інструментарій формування екологічного підприємництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.08.01 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Шоган Галина Іванівна ; Сумський державний університет. – Суми, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пунько, В. М. Врахування факторів навколишнього середовища при оцінці нерухомості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Пунько Володимир Миколайович; Сумський державний університет. – Суми, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Приходько, Д. С. Еколого-економічний прогноз виробництва кормів (На прикладі забруднених радіонуклідами територій сільськогосподарських підприємств суспільного сектору Коростенського району Житомирської області) [Електронний ресурс]: автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Приходько Дмитро Станіславович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нілова, Н. М. Еколого-економічні аспекти управління ефективністю інвестиційної діяльності в сучасних умовах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.08.01 – «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» / Нілова Наталія Марківна ; Сумський державний університет. – Суми, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козьмук, П. Ф. Реформування земельних відносин у містах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Козьмук Петро Федорович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кузьменко, С. В. Еколого-економічне обґрунтування ефективності використання нових видів азотних добрив в сільському господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.08.01 «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» / Кузьменко Сергій Володимирович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України; Сумський державний університет. – Київ, 1999. – 44 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021