Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Гладій, М. В. Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, методології і практики) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Гладій Михайло Васильович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козак, О. А. Формування та розвиток ринку молока та молочних продуктів в регіоні (на матеріалах Вінницької області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Козак Ольга Анатоліївна ; Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук. – Київ, 2006. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гринчук, Ю. С. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства та АПК» / Гринчук Юлія Сергіївна ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 2007. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кушнір, Л. А. Розвиток особистих господарств населення в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Кушнір Людмила Анатоліївна ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Колодійчук, В. А. Ефективність переробки зерна в АПК Львівської області [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Колодійчук Володимир Анатолійович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ковальова, Т. В. Рентабельність сільськогосподарського виробництва в господарському механізмі АПК (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … кан. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Ковальова Тетяна Володимирівна ; Харківський державний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Царенко, О. М. Економічні основи екологізації розвитку агропромислового виробництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Царенко Олександр Михайлович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Петрова, О. О. Вдосконалення організаційно-економічного механізму водозабезпечення сільського господарства регіону в зоні зрошення (на прикладі Херсонської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Петрова Ольга Олександрівна ; Миколаївський сільськогосподарський інститут. – Миколаїв, 1998. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Федоров, М. М. Економiчнi проблеми земельних вiдносин у сiльському господарствi (теорiя, методологiя, практика) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства i АПК» / Федоров Микола Миколайович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Муляр, О. А. Соціально-економічні аспекти реформування колективних сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Муляр Олександр Антонович ; Інститут економіки Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мороз, О. В. Енерговикористання в сільському господарстві України (методологія, динаміка, оптимізація) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Мороз Олег Васильович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мегедин, І. В. Ефективність використання ресурсного потенціалу сільського господарства в умовах переходу до ринку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Мегедин Іван Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1998. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Білоусько, Т. Ю. Формування, реструктуризація і використання виробничого потенціалу в нових умовах господарювання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств і господарств Харківської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Білоусько Таміла Юріївна ; Харківський ордена Трудового Червоного Прапора державний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Левченко, В. М. Стабілізація та подальший розвиток економіки овочівництва (на прикладі колективних сільгосппідприємств Криму) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Левченко Володимир Миколайович ; Кримський державний аграрний університет. – Сімферополь, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Андріанова, В. В. Роль відтворення людського капіталу в економіці сільського господарства Криму і шляхи його удосконалення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 «Економіка сільського господарства і АПК» / Андріанова Валентина Варсонівна ; Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дзик, Р. Й. Економічна ефективність застосування рідких мінеральних добрив [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Дзик Роман Йосипович ; Львівський державний аграрний університет. – Львів, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Власюк, П. М. Ефективність раціонального поєднання техніки та живого тягла на перевезенні вантажів у сільському господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Власюк Петро Миколайович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гончаренко, О. Г. Відтворення і ефективне використання трудових ресурсів в колективних сільськогосподарських підприємствах (на матеріалах Чернігівської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Гончаренко Оксана Григорівна ; Харківський ордена Трудового Червоного Прапора державний аграрний університет імені В. В. Докучаєва. – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Борисенко, О. П. Застосування методів моделювання та витратно-цінового аналізу у програмуванні та адаптивному плануванні урожайності зернових (на матеріалах Луганської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Борисенко Ольга Петрівна ; Луганський державний аграрний університет. – Луганськ, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бідзюра, І. П. Економіка аграрного виробництва столичного регіону України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02. «Економіка сільського господарства і АПК» / Бідзюра Іван Павлович; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021