Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Соколи, І. І. Cистема організації управління частками державного майна в промисловості [Електронний ресурс] : канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Соколи Іван Іванович ; Національна академія наук України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Литвин, В. М. Вплив системи оподаткування на ефективність виробництва в чорній металургії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Литвин Володимир Михайлович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. – Одеса, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Комарист, А. В. Управління інвестиціями в машинобудуванні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Комаріст Андрій Вікторович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 2000. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Швець, В. Я. Удосконалення механізму створення та підвищення ефективності функціонування акціонерних підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Швець Василь Якович ; Національна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Іванова, О. А. Дослідження і оцінка економічної складової конкурентоспроможності техніки (на прикладі шахтних скребкових конвейєрів) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Іванова Ольга Анатоліївна ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Фокас, Л. М. Структурні зрушення в промисловості як чинник регулювання руху її трудових ресурсів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Фокас Людмила Миколаївна ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. – Одеса, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Філіпчук, В. С. Стратегічне планування у нафтогазовій промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Філіпчук Володимир Станiславович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України. – Одеса, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нусінов, В. Я. Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Нусінов Володимир Якович ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козаченко, Г. В. Формування механізму стратегічного управління великими виробничо-фінансовими системами промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Козаченко Ганна Володимирівна ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 42 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Єгорова, І. Г. Джерела формування та ефективність використання інвестиційних ресурсів у залізорудній промисловості (на прикладі гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Єгорова Ірина Геннадіївна ; Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аржевітін, С. М. Особливості фінансування підприємств малого бізнесу в харчовій та м’ясо-молочній промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Аржевітін Станіслав Михайлович ; Український державний університет харчових технологій Міністерства освіти України. – Київ, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Главчев, М. І. Прогнозування створення конкурентоздатної продукції [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Главчев Максим Ігорович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Стрелець, О. А. Економічна оцінка конкурентоспроможності продукції виробничого призначення (на прикладі чорної металургії України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Стрелець Олександр Анатолійович; Національна академія наук України. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Савчук, О. В. Реструктуризація промисловості на основі інвестиційного фактору [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Савчук Олександр Володимирович ; Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Скідан, А. С. Розвиток методів визначення витрат та їх резервів на промислову продукцію [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Скідан Анатолій Степанович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Прядко, В. В. Проблеми відтворення виробничих процесів у молочній промисловості України на сучасному етапі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Прядко Володимир Васильович ; Національна академія наук України. Рада по вивченню продуктивних сил України ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Погорєлов, С. М. Удосконалення системи технічного обслуговування і ремонту обладнання (на прикладі підприємств чорної металургії) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Погорєлов Сергій Миколайович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Маслак, О. І. Удосконалення методів ціноутворення на промислову продукцію в умовах коливань ринкової кон’юнктури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / Маслак Ольга Іванівна ; Харківський державний політехнічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021