Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Калабухова, С. В. Аналіз і управління оборотним капіталом підприємства (на матеріалах сервісних підприємств агропромислового комплексу Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук. : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Калабухова Світлана Вікторівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чижевська, Л. В. Бухгалтерський баланс: теорія і практика (на матеріалах підприємств Житомирської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Чижевська Людмила Віталіївна ; Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шелест, Я. В. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств чорної металургії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Шелест Яна Вікторівна ; Київський національний економічний університет ; Міністерство освіти України. – Київ, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Скочиляс, С. М. Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації «Укрбуд») [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Скочиляс Світлана Мирославівна ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Думинець, О. С. Облік і аналіз витрат на підприємствах енергетики (на прикладі теплових електростанцій західного регіону України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Думинець Оксана Стефанівна ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Андрєєва, Л. Ф. Облік витрат і калькулювання собівартості вантажних автомобільних перевезень в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Андрєєва Любов Федорівна ; Східноукраїнський державний університет. – Луганськ, 1998. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Десятнюк, О. М. Облік і внутрішній аудит основних засобів : організація та методика (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості західного регіону України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Десятнюк Оксана Миронівна ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гузар, Б. С. Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Гузар Богдан Степанович ; Інститут аграрної економіки. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Головацька, С. І. Облік і контроль витрат та виконаних робіт в підрядних будівельних організаціях (на матеріалах підрядних будівельних організацій споживчої кооперації) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Головацька Світлана Іванівна ; Львівська комерційна академія Укоопспілка. – Львів, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Галенко, О. М. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облiк, аналіз і аудит» / Галенко Оксана Миколаївна ; КНЕУ. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Богатко, Н. Г. Облiк та аналіз фінансових інвестицій [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04. «Бухгалтерський облiк, аналіз і аудит» / Богатко Надiя Геннадiївна ; Харківська державна академія технології і організації харчування. – Харків, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Івахненков, С. В. Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерної техніки (на прикладі підприємств Житомирської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Івахненков Сергій Володимирович ; Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 1998. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жидєєва, Л. І. Облік і аудит зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі підприємств Полтавської області) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Жидєєва Людмила Іванівна ; КНЕУ. – Київ, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гудзинська, Л. Ю. Маркетинговий аналіз ринку насіння овочевих культур [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Гудзинська Людмила Юріївна ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Горошанська, О. О. Облік і аналіз відтворення основних засобів підприємств харчування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / Горошанська Олена Олександрівна ; Харківська державна академія технології та організації харчування. – Харків, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Штефан, З. Б. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріалах корпорації «Укрбуд») [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Штефан Зоряна Богданівна ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сиротяк, Р. М. Аналітичне забезпечення менеджменту житлово-комунальних підприємств в перехідній економіці (на прикладі житлово-комунальних підприємств західного регіону України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Сиротяк Роман Михайлович ; ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Семчишин, М. В. Управлінські аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві (на прикладі підприємств овочівництва закритого грунту західного регіону України) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Семчишин Микола Володимирович ; ТАНГ. – Тернопіль, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мухаммед, Я. С. Р. Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Мухаммед Ясин Сулейман Рахахле ; Київський держ. торговельно-економічний ун-т. – Київ, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Панченкова, Ю. В. Облік і контроль витрат та доходів на автотранспортних підприємствах споживчої кооперації України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Панченкова Юлія Валеріївна ; Укоопспілка, Львівська комерційна академія. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021