Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Пельтек, Л. В. Удосконалення управління фінансово-економічним станом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. …канд. техн. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»/ Пельтек Людмила Володимирівна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2003. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тельнова, Г. В. Антикризове управління машинобудівним підприємством [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Тельнова Ганна Володимирівна ; Приазовський державний технічний університет Міністерства освіти і науки України. – Маріуполь, 2006. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Соколова, Н. М. Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Соколова Наталія Михайлівна ; Національний транспортний університет. – Київ, 2006. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Іванюта, С. М. Антикризове управління у аграрній сфері [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами» / Іванюта Світлана Миколаївна ; Інститут аграрної економіки. – Київ, 2006. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чернега, В. В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств на основі розвитку підприємництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організіція і управління підприємствами» / Чернега Вікторія Валентинівна ; Національний університет харчових технологій; Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 2006. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Неделько, І. Г. Економічна стратегія переробних підприємств АПК на ринку сокової продукції [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Неделько Ірина Георгіївна ; Національний університет харчових технологій ; Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили. – Київ, 2002. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Боковець, В. В. Підвищення ефективності використання основного капіталу на підприємствах бурякоцукрового виробництва Вінницької області [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 ” Економіка, організація і управління підприємствами “/ Боковець Вікторія Вікторівна ; Національний університет харчових технологій. – Київ, 2003. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучеба, П. К. Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організіція і управління підприємствами» / Кучеба Петро Карпович ; Національна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1999. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Климчук, С. В. Вплив системи оподатковування на економіку сільськогосподарських підприємств АПК Криму та шляхи її удосконалювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємств і організація виробництва» / Климчук Світлана Володимирівна ; Кримський державний аграрний університет. – Сімферополь, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чигринець, І. А. Організаційно-економічне обґрунтування комерційної стійкості роботи автотранспортного підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організіція і управління підприємствами» / Чигринець Інна Анатоліївна ; Український транспортний університет. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Федулова, Л. І. Системне управління підприємством на основі організаційно-економічних моделей [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Федулова Любов Іванівна ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нікогосян, Н. І. Організаційно-технологічні основи формування малих та середніх будівельних організацій в ринкових умовах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва» / Нікогосян Нонна Іванівна ; Київський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Київ, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Танасюк, І. М. Планування відтворення основних промислово-виробничих фондів на машинобудівних підприємствах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організіція і управління підприємствами» / Танасюк Ірина Михайлівна ; Одеський державний економічний університет. – Одеса, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нестерова, С. В. Управління прибутком і дивідендна політика на підприємствах колективної форми власності в умовах переходу до ринкової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організіція і управління підприємствами» / Нестерова Світлана Василівна ; Технологічний університет Поділля. – Хмельницький, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Спаський, Г. В. Розвиток особистих підсобних та селянських /фермерських/ господарств в низинних районах Закарпатської області [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Спаський Габрiел Васильович ; Закарпатський інститут агропромислового виробництва Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Назаров, А. В. Приватизація як фактор формування механізму корпоративних відносин на підприємстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва» / Назаров Андрій Володимирович ; Харківський державний економічний університет. – Харків, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Скальський, В. В. Реформування агропромислових підприємств в період роздержавлення і приватизації ( на прикладі Хмельницької області ) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Скальський Василь Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1998. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Предик, Г. А. Формування мережi iнформацiйних пiдприємств в Українi [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01. «Економіка підприємств і організація виробництва» / Предик Галина Адамiвна ; Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Погореленко, Н. П. Ефективність використання обігових коштів у виробничих запасах промислових підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства і організація виробництва» / Погореленко Наталія Петрівна ; Харківський державний економічний університет. – Харків, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Будник, О. Д. Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної інтеграції [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка підприємства та організація виробництва» / Будник Олександр Дмитрович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021