Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Леонтенко, О. М. Інтеграція України у міжнародний ринок праці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 « Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Леонтенко Ольга Михайлівна ; Київський національний економічний університет, Міністерство освіти України. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Швиданенко, О. А. Ризики iноземного iнвестування в економiку України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Швиданенко Олег Анатолiйович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Егрi Iмре. Досвiд розвитку продовольчого господарства Угорщини в умовах ринкової економiки та можливостi його використання в Українi [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Свiтове господарство i мiжнароднi економiчнi вiдносини» / Егрi Iмре ; Iнститут свiтової економiки i мiжнародних вiдносин. Національна академія наук України. – Київ, 1998. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пантелідіс, Ніколаос. Стратегія включення Греції в Європейський валютний союз [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Пантелідіс Ніколаос ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дідик, В. Г. Міжнародні інвестиційні ресурси та фактори їх ефективного використання в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Дідик Валентин Григорович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дацків, Р. М. Транскордонні економічні зв’язки Карпатського Єврорегіону та їх ефективність [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» / Дацкiв Ростислав Михайлович ; Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв’язкiв i торгiвлi України. Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Балеєв, В. В. Енергетичний сектор зовнішньоекономічної діяльності України в системі світогосподарських відносин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01. «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Балеєв Володимир Васильович ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Іяд, С. М. Міжнародна міграція робочої сили в системі факторів економічного розвитку арабських країн Перської затоки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Іяд Сайах Маклад ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сіденко, С. В. Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Сіденко Світлана Володимирівна; Національна академія наук України. Інститут світової економіки і міжнародних відносин. – Київ, 1999. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сіденко, В. Р. Системна трансформація зовнішньоекономічної діяльності при переході від централізованої планової до ринкової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини » / Сіденко Володимир Романович ; Національна академія наук України. Інститут світової економіки і міжнародних відносинІн. – Київ, 1999. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Рубцова, М. Ю. Національні особливості формування інвестиційного клімату для залучення іноземного капіталу в економіку України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Рубцова Марина Юріївна ; Національна академія наук України. Інститут світової економіки і міжнародних економічних відносин. – Київ, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Майко, В. А. Розвиток Британсько-Українських економічних відносин в сучасних умовах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Майко Віктор Анатолійович ; Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України Української академії зовнішньої торгівлі. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кредісов, О. А. Розвиток європейської інтеграції в умовах глобалізації світової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Кредісов Олексій Анатолійович ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козаков, В. В. Міжнародна інтеграція фондових ринків країн, що розвиваються [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Козаков Віталій Віталійович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ландарь, І. В. Економічний механізм залучення іноземних інвестицій в Україну [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.05.01 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» / Ландарь Ірина Володимирівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021