Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Ісмаілов, В. Б. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Ісмаілов Вадим Бекташевич ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Школьник, І. О. Фінансове забезпечення приватизаційних процесів на підприємствах агропромислового комплексу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Школьник Інна Олександрівна ; Українська академія банківської справи. – Суми, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шіллер, Р. І. Фінансова стійкість комерційного банку та шляхи її зміцнення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Шіллер Ростислав Ілліч ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пересада, А. А. Інвестиційний процес в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Пересада Анатолій Анатолійович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1998. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мiшта, С. П. Пріоритетні напрями кредитування Ощадним банком діяльності суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Мiшта Сергiй Петрович ; Київський нацiональний економiчний унiверситет Міністерства освіти України. – Київ,1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Білошапка, В. С. Банки України на ринку цінних паперів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Білошапка Вікторія Степанівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зимовець, В. В. Процентна ставка та інфляція в перехідній економіці України [Електронний ресурс] : автореф. дис. …канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Зимовець Владислав Вікторович ; Інститут економіки Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Боришкевич, О. В. Банки на валютному ринку України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01. «Фінанси грошовий обіг і кредит» / Боришкевич Олена Володимирівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Благун, І. Г. Функціонування податкової системи в умовах трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01. «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Благун Ігор Григорович ; Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України. – Львів, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гулієв, У. Р. Ресурси комерційних банків і вдосконалення напрямів їх формування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Гулієв Урфан Різван Огли, Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Рильський, М. В. Проблеми створення промислово-фінансових груп в АПК України [Електронний ресурс]: автореф. дис. … кан. економ. наук.: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Рильський Микола Вікторович; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Петленко, Ю. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур та ефективність їх використання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Петленко Юлія Володимирівна; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Онишко, В. О. Підвищення ефективності системи оподаткування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Онишко Сергій Володимирович ; Інститут економічного прогнозування. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Новосад, Л. Я. Внутрішні позики як фінансовий ресурс державного бюджету [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Новосад Лілія Ярославівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мозговий, О. М. Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія і організація) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Мозговий Олег Миколайович ; Київський національний економічний університет . – Київ, 1999. – 36 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мельник, В. М. Податки та їхній вплив на виробництво [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Мельник Віктор Миколайович ; Одеський державний економічний університет. – Київ, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кравець, В. М. Розробка та впровадження національної системи масових електронних платежів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Кравець Віктор Михайлович ; Українська академія банківської справи. – Суми, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Коренєва, О. Г. Управління оборотними засобами підрядних будівельних організацій [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Коренєва Оксана Геннадіївна ; Українська академія банківської справи. – Суми, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Криворучко, А. В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Криворучко Анастасія Вікторівна ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Конопатська, Л. В. Регулювання банківської діяльності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Конопатська Лариса Василівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021