Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Макаренко, О. П. Акціонування, інвестування і забезпечення соціально-економічної стабільності підприємства в умовах формування ринкових відносин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Макаренко Олександр Павлович ; Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лисий, І. В. Організація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Лисий Ігор Васильович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кокшаров, О. В. Організаційно-економічні форми функціонування великих підприємницьких структур [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Кокшаров Олексій Вячеславович ; Одеський державний економічний університет. – Одеса, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Швець, С. М. Методичні основи короткострокового прогнозування валової доданої вартості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Швець Сергій Михайлович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Палажій, А. М. Організаційно-економічний механізм створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон в умовах реформування економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Палажій Анна Михайлівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шкварчук, Л. О. Управління інноваціями в перехідній економіці України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Шкварчук Людмила Олександрівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Фомін, І. С. Регулювання зовнішньої торгівлі в процесі стабілізації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Фомін Ігор Сергійович ; Інститут економіки Національної академії наук України. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Патоков, О. Ф. Проблеми інтеграції в управлінні виробництвом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Патоков Олег Федорович ; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1998. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Опанасенко, В. Ф. Державне регулювання економіки України у програмному аспекті [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки » / Опанасенко Володимир Федорович ; Харківський державний університет Міністерства освіти України. – Харків, 1998. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Рудченко, О. Ю. Регулювання відтворення і реформування виробничого апарату [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Рудченко Олександр Юрійович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Михайлець, В. К. Організація та управління збутовою діяльністю підприємств [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Михайлець Віталій Корнійович ; Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Плиса, В. Й. Організація управління фінансовою сталістю підприємств в умовах переходу до ринку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Плиса Володимир Йосипович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1998. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Єлагін, Ю. В. Приватизація підприємств харчосмакової промисловості в умовах трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання економіки» / Єлагін Юрій Вікторович ; Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Єкімов, С. В. Удосконалення механізму аналізу фінансово-економічної діяльності підприємства [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03 «Організація управління, планування та регулювання економікою» / Єкімов Сергій Володимирович ; Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дідур, С. В. Організаційно-економічний механізм розвитку лізингових відносин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Дідур Сергій Володимирович ; Науково-дослідному економічному інституті Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дзюба, С. Г. Регулювання трудової зайнятості населення в умовах реформування економічних відносин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управлiння, планування і регулювання економiки» / Дзюба Світлана Григорівна ; Інститут економiки промисловостi Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Делікатна, І. О. Організація взаємодії рекламодавця і рекламного агентства на міжнародному рівні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування та регулювання економіки» / Делікатна Івета Олександрівна ; Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Голубушина, Г. Ю. Науково-методичні оcнови реформування експортних зв’язків України в умовах трансформації економічної системи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Голубушина Ганна Юріївна ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гладких, Д. М. Форми і методи державного регулювання цін [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Гладких Дмитро Михайлович ; Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гайдук, А. Б. Економічне регулювання розвитку сфери туристичних послуг [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.03. «Організація управління, планування і регулювання економікою» / Гайдук Анна Богданівна ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021