Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Шпак, Н. О. Економічна оцінка і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Шпак Нестор Омельянович ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Стоян, О. В. Економiчний механiзм стимулювання екологiзацiї науково-технiчного прогресу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економiка та управлiння науково-технiчним прогресом, iнвестицiйнi та iнновацiйнi процеси» / Стоян Олександр Володимирович ; Iнститут економiки промисловостi Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Будняк, Л. М. Удосконалення співвідношень основного і оборотного капіталу в сільськогосподарських підприємствах Поділля [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02 «Економічна теорія» / Будняк Любов Миколаївна ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Грачов, О. Д. Інформаційне забезпечення управління науково-технічним прогресом у сільському господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02. «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Грачов Олег Дмитрович ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1998. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Галушко, Є. С. Підвищення ефективності використання інноваційного потенціалу в умовах переходу до ринкових відносин (на прикладі промислових підприємств Донбасу) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.02.02. «Економіка і управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Галушко Євген Сергійович ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аксьонова, О. О. Механізм забезпечення діяльності інвестиційно-посередницьких організацій на фондовому ринку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук. : спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Аксьонова Олена Олександрівна ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Донецьк, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Акіншина, О. В. Економічна оцінка та інвестування розвитку енергетичних об’єктів (на прикладі гідроенергокомпаній [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Акіншина Олена Василівна ; Державний університет «Львівська політехніка». – Львів, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Супрун, В. В. Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук.: спец. 08.02.02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом, інвестиційні та інноваційні процеси» / Супрун Вячеслав Васильович ; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пріб, К. А. Економічне регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. економ. наук : спец. 08.02.02 «Економічна теорія» / Катерина Анатоліївна Пріб ; Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук. – Київ, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021