Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Дубіщев, В. П. Методологічні основи формування господарського механізму регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : спец. 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка»; 08.01.01 «Економічна теорія» / Дубіщев Віктор Петрович ; Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України. – Донецьк, 1998. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сацик, В. І. Антициклічне регулювання за умов глобалізації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Сацик Володимир Іванович ; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. – Київ, 2006. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жукова, Н. К. Банківське кредитування в системі суспільного відтворення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Жукова Надіра Каландарівна ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Литвин, В. В. Державне регулювання економіки України в умовах соціально-економічної трансформації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Литвин Валерія Вікторівнач ; Донецький державний університет. – Донецьк, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чупик, І. О. Економічна ефективність перехідних економічних систем (проблеми методології загального виміру) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Чупик Іван Олегович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Карлін, М. І. Формування механізму стимулювання праці в перехідній економіці : проблеми теорії і практики [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карлін Микола Іванович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Карбовник, О. І. Акціювання в умовах ринкової трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карбовник Оксана Іванівна ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Карабаджак, К. С. Реформування відносин власності в аграрному секторі України в умовах становлення змішаної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Карабаджак Костянтин Семенович ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ющенко, О. В. Накопичення та реформування відносин власності в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Ющенко Олена Володимирівна ; Донецький державний університет. – Донецьк, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чеснокова, Н. В. Власність: зміст і реформування в транзитивній економіці [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» /.Чеснокова Наталія Володимирівна ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чан Чунг Чи Хiєу. Малий бiзнес в аграрнiй сферi перехiдної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Чан Чунг Чи Хiєу ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шевчик, Б. М. Функціонально-історичнa структуризація і типологізація економічних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Шевчик Богдан Михайлович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Фещенко, Є. А. Вiдтворення квалiфiкованої робочої сили в умовах переходу до ринкової економiки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економiчна теорiя» / Фещенко Євгенiя Аркадiївна ; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зейнаб, Нассар. Країни, що розвиваються, у системі міжнародного розподілу праці: проблема адаптації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Нассар Зейнаб Алі ; Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Слюсарчик, М. П. Ринкові економічні системи : проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації в перехідних економіках [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Слюсарчик Михайло Павлович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1998. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Приходченко, Т. А. Державне регулювання зайнятості населення в умовах реформування економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / Приходченко Тетяна Анатоліївна ; Донецький державний університет. – Донецьк, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Крихтiн, О. Є. Структура національного виробництва у трансформаційній економіці України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук. : спец. 08.01.01 «Економiчна теорiя» / Крихтiн Олексiй Євгенович ; Донецький державний унiверситет. – Донецьк, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Діденко, М. М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Діденко Микола Маркович ; Національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дзяд, О. В. Формування ринкових відносин у житловому секторі економіки України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Дзяд Олена Василівна ; Київський національний економічний університет. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дарнопих, Г. Ю. Економічна безпека держави в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.01.01. «Економічна теорія» / Дарнопих Геннадій Юрійович ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021