Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Колот, О. А. Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Колот Олена Анатоліївна ; Національний університет державної податкової служби України. – Ірпінь, 2007. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021