Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Федевич, Л. С. Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об’єднань [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Федевич Людмила Станіславівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шпакович, І. Р. Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Шпакович Ірина Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Прихидный, А. И. Стратегический маркетинг и его воздействие на сферу услуг [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Экономика и управление народным хозяйством» / Прихидный Александр Иосифови ; Московский институт предпринимательства и права. – Москва, 2008. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Карковська, В. Я. Трансформація заощаджень в інвестиції національної економіки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Карковська Вероніка Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гринів, Т. Т. Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Гринів Тетяна Теодозіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Семенець, Є. Я. Державне регулювання оподаткування АПК [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / Семенець Євген Якович ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2008. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021