Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Тарадай, О. М. Наукові основи розробки та промислового освоювання пластинчатих теплообмінників в системах теплопостачання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» / Тарадай Олександр Михайлович ; Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Харків, 1998. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021