Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Українець, А. І. Розроблення технологій та апаратури для подовження терміну зберігання харчових продуктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Українець Анатолій Іванович ; УДУХТ. – К., 1999. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Напольских, М. С. Научное обоснование способа производства растительно-мясных экструдатов в двухшнековом экструдере [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств» ; 05.18.01 – «Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства» / Напольских Максим Сергеевич ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж, 2013. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Меретуков, З. А. Физико-химическая механика процессов экстракционной технологии с применением двуокиси углерода в шнековых машинах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Меретуков Заур Айдамирович ; Майкопский государственный технологический университет. – Майкоп, 2012. – 48 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шутюк, В. В. Дослідження тепломасообмінних процесів отримання розчинного порошку з топінамбура [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Шутюк Віталій Володимирович ; УДУХТ. – Київ, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Литвинов, Е. В. Научное обеспечение процесса комбинированной конвективно – СВЧ – сушки при производстве яблочных чипсов [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 – «Процессы и аппараты пищевых производств» / Литвинов Евгений Викторович ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж, 2013. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Храмшина, Л. І. Розробка апарата охолодження напоїв проміжними кремнійорганічними холодоносіями для підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Храмшина Людмила Іванівна ; Харківська державна академія технології та організації харчування Міністерства освіти України. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Штефан, Є. В. Наукове обгрунтування вибору раціональних конструктивно-технологічних параметрів процесів і обладнання харчових та фармацевтичних виробництв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Штефан Євгеній Васильович ; НУХТ. – К., 2011. – 44 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гуць, В. С. Прикладна реологія та інтенсифікація процесів харчових виробництв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Гуць Віктор Степанович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Марков, А. А. Разработка и научное обеспечение системы процессов насыщения воды кислородом [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Марков Александр Анaтольевич ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. – Воронеж, 2013. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шихалев, С. В. Совершенствование конструкций пищеварочных котлов на основе моделирования процессов разогрева жидких пищевых сред [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Шихалев Сергей Валерьевич ; ГОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова» и ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет». – Москва, 2011. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Федотов, А. А. Исследование процесса массовой кристаллизации а- лактозы [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Федотов Андрей Анатольевич ; Воронежской государственной технологической академии. – Воронеж, 2002. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Стоянова, О. В. Підвищення ефективності пневмоімпульсного транспорту нен’ютонівських рідин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Стоянова Ольга Вікторівна; Укр. держ. ун-т харч. техн.. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Станевський, О. Л. Моделювання та удосконалення енерговикористовуючих процесів та апаратів харчоконцентратних виробництв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Станевський Олег Леонідович; Одеська держ. акад. харч. техн. – Одеса, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сафонов, В. В. Наукові основи розробки прогресивних апаратів охолодження та заморожування рідких харчових продуктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та апарати харчових виробництв» / Сафонов Валентин Васильович ; ХДАТОХ. – Харків, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пирогов, А. Н. Разработка научно обоснованных методов и устройств реометрического мониторинга процессов структурообразования в молочных продуктах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процессы и аппараты пищевых производств» / Александр Николаевич Пирогов ; КемТИПП. — Кемерово, 2013. — 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Габор, С. Разработка процесса агломерации-сушки в вибро-аэрокипящем слое порошков, используемых в пищевой промышленности ВНР [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.18.12 / С. Габор. – М., 1988. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Федорів, В. М. Дослідження процесу просіювання сипких матеріалів з метою удосконалення конструкцій просіювачів і збільшення ефективності їх роботи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.12 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв» / Федорів Віктор Михайлович ; НУХТ. – К., 2005. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021