Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Задорожний, С. В. Удосконалення технології переробки винограду з використанням модернізованих дробарно-гребеневіддільник машин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Задорожний Сергій Володимирович ; Інститут винограду і вина “Магарач” УААН. – Ялта, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тимофєєв, Р. Г. Розробка технології міцних вин з використанням етилового спирту виноградного походження [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Тимофєєв Руслан Генріхович ; Інститут Винограду и Вина “Магарач” УААН. – Ялта, 1999. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кизюн, Г. О. Розробка та впровадження технології обезводнення спирту етилового [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Кизюн Григорій Олександрович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Данилова, К. О. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07. «Технологія продуктів бродіння» / Данилова Катерина Олегівна ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бармаков, М. С. Розробка способів підготування хмелю до пивоваріння із застосуванням сірчистого ангідриду та електрообробки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07. «Технологія продуктів бродіння» / Бармаков Михайло Сергійович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бабакіна, Н. В. Закономірності формування оборотних колоїдних помутнінь вин і розробка методу їх прогнозування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Бабакіна Ніна Вікторівна ; Інститут винограду і вина “Магарач”, УААН. – Ялта, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гниломедова, Н. В. Розробка методів контролю деметалізації виноматеріалів на основі закономірностей трансформації форм заліза [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Гниломедова Нонна Володимирівна ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т винограду і вина “Магарач”. – Ялта, 1999. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Романова, З. М. Розробка технології високодисперсних порошків з рослинної сировини для безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.18.07 «Технологія продуктів бродіння» / Романова Зоряна Миколаївна; Укр. держ. ун-т харч. тех. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021