Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Пастух, Г. С. Розроблення технології пектину з вторинної картопляної сировини [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичнихвиробництв» / Ганна Степанівна Пастух. – К., 2018. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ткаченко, Д. П. Удосконалення технології червоних столових вин на основі використання вуглекислотної мацерації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Ткаченко Дмитро Павлович; НУХТ. – К., 2010. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Цимбал, А. С. Удосконалення способів підготовки бурякової сировини до процесу екстрагування цукру [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин» / Цимбал Анатолій Сергійович ; Український державний університет харчових технологій Міністерства освіти України. – Київ, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Литвяк, В. В. Развитие теории и практики модификации крахмалосодержащего сырья для создания новых продуктов [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.18.05 «Технология сахара и сахаристых продуктов, чая, табака и субтропических культур» / Литвяк Владимир Владимирович ; Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию. – Краснодар, 2013 – 48 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дьякова, Т. С. Товарознавча оцінка та дослідження антиоксидантних властивостей фітодобавок з лікарської сировини та їх застосування в продуктах про-філактичної дії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.15. «Товарознавство харчових продуктів» / Дьякова Тетяна Самойлівна ; Харківська державна академія технології та організації харчування Міністерства освіти України. – Харків, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Слива, Ю. В. Розроблення способу одерження дифузійного соку з використанням електроіскрових розрядів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.05 «Технологія цукристих речовин» / Слива Юлія Володимирівна ; НУХТ. – К., 2007. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Солов’янчик, І. В. Удосконалення технології фруктозного сиропу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин» / Солов’янчик Ігор Васильович ; УДУХТ. – К., 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сімахіна, Г. О. Розроблення та вдосконалення технологій цукристих речовин та цукромістких харчових добавок [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин» / Сімахіна Галина Олександрівна ; УДУХТ. – К., 1999. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Руденко, В. М. Утворення забарвлених речовин у цукровому виробництві та розробка методів його інгібування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин» / Руденко Віра Миколаївна ; УДУХТ. – К., 1999. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Добоній, І. В. Удосконалення технології вермутів з використанням сировини Закарпатського регіону [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 “Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння” / Добоній Інна Василівна ; НУХТ. – К., 2013. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Побережець, В. І. Удосконалення технології плодово-ягідних медових вин підвищеної біологічної цінності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 “Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння” / Побережець Віктор Іванович ; НУХТ. – К., 2013. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ковальова, О. С. Удосконалення технології виробництва солоду з використанням плазмохімічно активної води [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.18.05 «Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння» / Ковальова Олена Сергіївна ; НУХТ. – К., 2013. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021