Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Быченок В. И., Теплоэнергетика рабочего процесса в аппаратах пульсирующего горения [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика»/ Быченок Вячеслав Иванович ; Тамбовский государственный технический университет. – Воронеж – 2005. – 34 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Галимов, Ф. М. Реализация хладоресурса углеводородных топлив в силовых и энергетических установках [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. : спец. 05.14.04 «Промышленная теплоэнергетика» / Галимов Фарид Мисбахович ; Казанском государственном технологическом университете. – Казань, 2001. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Миронов, Д. В. Ефективне очищення газів, які відходять, теплоенергетичних систем від діоксиду сірки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Миронов Дмитро Володимирович ; Одеський державний політехнічний університет. – Одеса, 1998. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лисиця, В. К. Теоретичні основи газодинаміки факела, методи та системи управління полем температури у металургійних нагрівальних печах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Лисиця Вадим Костянтинович ; Запорізька державна інженерна академія Міністерства освіти України. – Дніпропетровськ, 1999. – 11 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Масліков, М. М. Розробка методів дослідження, розрахунку та прогнозування процесів тепломасопереносу під час тривалого зберігання цукру [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Масліков Максим Михайлович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дунаєвська, Н. І. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.04. «Промислова теплоенергетика» / Дунаєвська Наталія Іванівна ; Інститут газу НАН України. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тростянецький, Л. М. Комбіновані теплонасосні установки малоі потужності для систем теплопостачання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Тростянецький Леонід Михайлович; Одеський держ. політех. ун-т. – Одеса, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нгуен, дик Т. Вплив зовнішніх дій та теплообмін при розвинутому пузирчастому кипінні рідини у великому об’ємі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Нгуен дик Тоан ; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. – Харків, 1999. – 11 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Майстренко, О. Ю. Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Майстренко Олександр Юрійович ; НАН України, Інститут газу. – Київ, 1999. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Асташина М. А. Молекулярные потоки в сложных объектах с учётом газовыделения поверхностей [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.04.03 «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання» / Асташина Мария Александровна ; Московский энергетический институт. – Москва, 2009. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021