Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Майстренко, О. Ю. Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого шару [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.14.04 «Промислова теплоенергетика» / Майстренко Олександр Юрійович ; НАН України, Інститут газу. – Київ, 1999. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сабат, М. Б. Модель трифазних трансформаторів для дослідження дії внутрішніх перенапруг мережі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції мережі та системи» / Сабат Мирослав Богданович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Масляк, Р. Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Масляк Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2014. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Олексин, А. В. Підвищення ефективності роботи електростанцій з асинхронізованими турбогенераторами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Олексин Андрій Васильович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2014. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сахно, О. А. Система безперервного контролю та прогнозу залишкового ресурсу високовольтних трансформаторів струму [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи» / Сахно Олександр Анатолійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 2012. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козовий, А. Б. Оперативна оптимізація усталених режимів електричних мереж енергопостачальних компаній за умов невизначеності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Козовий Андрій Богданович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Александров, А. С. Разработка способов пуска газотурбинных и парогазовых установок в аварийных условиях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Электрические станции и электроэнергетические системы» / Александров Анатолий Сергеевич ; Национальный исследовательский университет, МЭИ. – Москва, 2013. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бакало, Г. Ш. Внутрішні перенапруги в електричних мережах з ізольованою нейтраллю, їх обмеження та основи моделювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Бакало Галина Шльомівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Наумов, В. Ф. Удосконалення технічного діагностування тиристорних систем збудження потужних синхронних генераторів і електроприводів ТЕС [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Наумов Володимир Федорович ; Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Покровський, К. Б. Особливості процесів в схемі блоку з асинхронізованим турбогенератором в нормальних умовах та при короткому замиканні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі та системи» / Покровський Костянтин Борисович ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Погрібняк, Н. М. Методи квадратичного інерційного згладжування в розрахунках навантажень промислових електричних мереж [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи» / Погрібняк Наталя Миколаївна ; ДДТУ. – Донецьк, 1999. – 15 с.

Тип документу:

Дисципліна: Автореферат

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021