Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Ковалко, М. П. Обгрунтування технологічних параметрів обробки насіння багаторічних трав на віброфрикційному сепараторі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра тех. наук : спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Ковалко Михайло Петрович ; НАН України, Ін-т загальної енергетики. – Київ, 1999. – 41 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021