Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Яворський, Н. Б. Моделі та методи проектування композиційних матеріалів з врахуванням теплофізичних характеристик [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Яворський Назарій Борисович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Огренич, Є. В. Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Огренич Євген Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Матвійків, О. М. Моделі та методи мультимасштабного проектування рідинних мікросистем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Матвійків Олег Михайлович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Фурманова, Н. І. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого синтезу топологій фільтрів НВЧ [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Фурманова Наталія Іванівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Міщенко, М. В. Математичне та програмне забезпечення автоматизованого проектування пристроїв на мікросмужкових лініях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Міщенко Марина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України . – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Головатий, А. І. Автоматизація проектування мікроелектро-механічних давачів кутової швидкості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Головатий Андрій Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Артюшенко, Б. А. Вдосконалення генетичного алгоритму автоматизованого призначення допусків на параметри елементів радіоелектронних пристроїв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Артюшенко Богдан Андрійович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Щерб’юк, І. Ф. Алгоритмічне та програмне забезпечення для розміщення різногабаритних елементів електронних пристроїв комбінованими методами ієрархічної оптимізації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Щерб’юк Ігор Федорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загарюк, Р. В. Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування інтегральних акселерометрів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Загарюк Роман Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кривий, Р. З. Розроблення і використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач САПР розкрою плоских заготовок [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Кривий Ростислав Зіновійович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2010. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зелінський, А. Я. Інформаційне та програмне забезпечення структурного синтезу мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Зелінський Андрій Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2012. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Білаль, Р. А’Г. Аль-З. Розв’язання задач функціональної компоновки і верифікації при проектуванні конструктивів цифрової апаратури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Білаль Раді А’Ґґель Аль–Забі ; Національний університет “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Львів, 2010. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мельник, М. Р. Математичні моделі та методи для автоматизованого проектування шумозахисних екранів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Мельник Михайло Романович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2011. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Васильцов, І. В. Розробка математичних моделей та програмних засобів оцінки показників функціональної надійності цифрових пристроїв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Васильцов Ігор Володимирович ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Монжаренко, I. В. Структурно-функціональні алгоритми проектування процедур діагностування цифрових модулів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Монжаренко Ірина Віталіївна ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лулаков, В. П. Методи геометричного моделювання розміщення об’єктів житлової забудови [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Лулаков Вячеслав Павлович ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пархоменко, А. В. Розробка комплексних моделей елементної бази МЕА для систем автоматизації проектування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектування» / Пархоменко Анжеліка Володимирівна ; Державний університет “Львівська поліетхніка”. — Львів, 1999. — 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пасічник, Л. Є. Математичне і програмне забезпечення автоматизованого проектування надземних ділянок магістральних трубопроводів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Пасічник Лідія Євгенівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021