Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Филипчук, Л. В. Автоматизація процесу регулювання параметрів рН та Eh при очищенні багатокомпонентних металовмісних стічних вод [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування» / Филипчук Леонід Вікторович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яковлєва, Ю. В. Засоби підвищення релевантності пошуку в інформаційних системах наукових бібліотек [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Яковлєва Юлія Вікторівна ; НАН України ; НБУ ім. В.І. Вернадського. – К., 2007. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зозуля, В. А. Автоматизація процесу відновлення гільз циліндрів сільськогосподарської техніки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Зозуля Валерій Анатолійович ; Кіровоградський державний технічний університет Міністерства освіти України. – Кіровоград, 1999. – 11 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Савків, В. Б. Автоматизація процесів завантаження об’єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Савків Володимир Богданович ; Севастопольський державний технічний університет. – Севастополь, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кислун, О. А. Автоматизація розпізнавання тварин в технологічних процесах ферм великої рогатої худоби [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Кислун Олег Андрійович ; Кіровоградський державний технічний університет. – Кіровоград, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Калашнік, Д. В. Автоматизована система контролю та обліку зерна на підприємствах зернопереробної промисловості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук. : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Калашнік Дмитро Вікторович ; Кіровоградський державний технічний університет. – Кіровоград, 1999. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Каплан, В. Н. Розробка та дослідження алгоритмів в АСУ ТП МБРЗ, що підвищують вихід корисного при безперервній розливці сталі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Каплан Володимир Нусійович ; Науково-виробнича корпорація “Київський інститут автоматики”. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шульжик, Ю. О. Системи автоматичного суміщення фарб на рулонних друкарських трафаретних машинах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Шульжик Юрій Олександрович ; Державний університет «Львівська політехніка». – Львів, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Серкіз, О. Р. Підвищення продуктивності автоматизованого складального обладнання на основі принципу адаптації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Серкіз Орест Романович ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Волкова, Т. В. Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07. «Автоматизація технологічних процесів» / Волкова Тетяна Вiкторiвна ; Севастопольський Державний технічний університет. – Севастополь, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гонтовий, С. В. Система автоматичного керування технологічним процесом пайки складе- них п’єзокерамічних перетворювічів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Гонтовий Сергій Вікторович ; ДДТУ. – К, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Абду, Отман. Параметричний синтез регулятора дизель-генераторної енергетичної установки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «А автоматизація технологічних процесів» / Абду Отман ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Горбійчук, М. І. Адаптивне керування процесом буріння глибоких свердловин [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Горбійчук Михайло Іванович ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1999. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Щокін, В. П. Автоматичний контроль процесу спікання агломерату на основі електромагнітного випромінювання низької частоти [Електронний ресурс] : автореф. … дис. канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Щокін Вадим Петрович ; Криворізький технічний університет. – Кривий Ріг, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жученко, О. А. Автоматизація процесів керування екструзією полімерних матеріалів в умовах зміни режимів функціонування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Жученко Олексій Анатолійович ; НТУУ КПІ. – Київ, 2013. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Заїка, В. І. Автоматизоване управління відділенням дефекосатурації цукрового заводу на основі принципів нелінійної динаміки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Заїка Володимир Іванович ; НУХТ. – Київ, 2013. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сальман, С. А. К. Розробка та моделювання систем керування розподілом повітря в шахтних вентиляційних мережах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Сальман Сальман Абдуль Карим ; ДДТУ. – Донецьк, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Швед, С. М. Автоматизоване управління виробництвом хліба з підсистемою оперативної корекції технологічних режимів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація процесів керування » / Швед Сергій Миколайович ; НУХТ. – Київ, 2013. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ларюшкін, Є. П. Розробка експертно-моделюючої системи багатофакторного аналізу для управління технологічним процесом біоконверсії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.07 «Автоматизація технологічних процесів» / Ларюшкін Євген Павлович ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021