Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Гожий, О. П. Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичних методів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гожий Олександр Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 44 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Токар, О. Є. Інформаційна технологія дослідження стоку вуглецю в лісових екосистемах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Токар Ольга Євгенівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нога, А. Ю. Інформаційна технологія контролю шкідливих викидів енергоактивних об”єктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Нога Андріан Юрійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Стрямець, О. С. Геоінформаційна технологія просторового аналізу процесів стоку та емісії парникових газів у лісовому господарстві Польщі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Стрямець Олександр Сергійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дубан, Р. М. Інформаційна технологія підтримки тестового контролю знань зі сплайн-моделями IRT [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дубан Роман Миколайович ; «Криворізький національний університет», Міністерства освіти і науки України. – Кривий Ріг, 2014. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мельникова, Н. І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної інформації для систем підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Мельникова Наталія Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Висоцька, В. А. Методи і засоби опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології » / Висоцька Вікторія Анатоліївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2014. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Вдовиченко, І. Н. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Вдовиченко Ірина Никифорівна ; Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2008. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дорошенко, А. В. Методи та інформаційні технології класифікації для завдань видобування даних [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Дорошенко Анастасія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Файсал, М. Е. С. Методи і алгоритми неієрархічної кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Файсал М. Е. Сардієх ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Смотр, О. О. Методи та інформаційні технології організації процесу ліквідації лісових пожеж [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Смотр Ольга Олексіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Артеменко, О. І. Інформаційна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Артеменко Ольга Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2013. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Хамза, А. Ю. А. Автоматизація структурного синтезу мікроелектромеханічних систем та аналіз їх динаміки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Хамза Алі Юсеф Альшавабкех ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тарік (Мох’д Тайсір), А. А. О. Методи і засоби аналізу та синтезу акустичних елементів мікроелектромеханічних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Тарік (Мох’д Тайсір) Алі Аль Омарі ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мриглод, О. І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видан [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Мриглод Олеся Ігорівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бунь, А. Р. Методи та засоби аналізу процесів емісії парникових газів з врахуванням невизначеностей вхідних даних [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Бунь Андрій Ростиславович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гамаль, Х. В. Геоінформаційні технології просторового аналізу емісії парникових газів у енергетичному секторі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Гамаль Христина Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чаплагін, М. П. Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об’єкти на основі їх семантики [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Чаплагін Микола Петрович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тітова, В. Ю. Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Тітова Віра Юріївна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Імад, І. А. С. Методи опрацювання зображень текстів арабської абетки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Інформаційні технології» / Імад І. А. Сбіех ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021