Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Муляревич, О. В. Розв’язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Муляревич Олександр Володимирович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яцків, В. В. Теоретичні основи створення і структурна організація компонентів безпровідних сенсорних мереж підвищеної ефективності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Яцків Василь Васильович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 43 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пастернак, І. І. Підвищення ефективності мережних інтерфейсів навігаційних сервісів кіберфізичних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Пастернак Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ліщук, Р. І. Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Ліщук Роман Ігорович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зайцев, В. С. Теоретичнi основи розроблення та застосування методiв, технiчних засобiв та систем iнформацiйної пiдтримки АСУ ресурсозберігаючими технологiями в металургiйному виробництвi [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.05. «Елементи та пристрої обчислювальної технiки та систем керування» / Зайцев Вадим Сергійович ; Iнститут кiбернетики iм. В. М. Глушкова НАН України. – Київ, 1999. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Політило, Р. В. Комп”ютеризовані вимірювальні засоби підвищеної точності для охоронних систем важливих об”єктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Політило Роман Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2011. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Олексів, М. В. Способи та засоби ідентифікації об’єктів за їх силуетами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Олексів Максим Васильович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2012. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чабан, З. І. Методи аналізу статичної стійкості виконавчих компонентів комп’ютерних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Чабан Зоряна Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Заведюк, Т. О. Асоціативні процесори кореляційного розпізнавання образів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Заведюк Тетяна Олексіївна ; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Міністерства освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Акимишин, О. І. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Акимишин Орест Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2008. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шпіцер, А. С. Методи підвищення ефективності динамічних топологій в мережах на кристалі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Шпіцер Андрій Стефанович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2013. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Костів, Ю. М. Генератори пуассонівських імпульсних послідовностей з покращеними характеристиками [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Костів Юрій Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2014. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мельник, В. А. Самоконфігуровні високопродуктивні комп’ютерні системи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Мельник Віктор Анатолійович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. – Львів, 2013. – 42 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мороз, І. В. Методи та комп’ютерні засоби опрацювання растрових зображень тривимірних об’єктів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Мороз Іван Володимирович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти та науки України. – Львів, 2013. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сторонський, Ю. Б. Методи і засоби опрацювання сигналів дозиметричних детекторів з покращеними метрологічними характеристиками [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Сторонський Юрій Богданович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2009. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кицун, Г. В. Методи та засоби підвищення ефективності процесора комп’ютера з простою системою команд [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Кицун Геннадій Васильович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Козленко, М. І. Метод та засоби формування і оброблення широкосмугових сигналів зі змінною ентропією в розподілених комп’ютерних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Козленко Микола Іванович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Марікуца, У. Б. Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному середовищі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» / Марікуца Уляна Богданівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сало, А. М. Методи та засоби конфігурування архітектури програмованих спеціалізованих процесорів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Комп”ютерні системи та компоненти» / Сало Андрій Миколайович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2008. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яковлєва, І. Д. Методи та засоби проектування алгоритмічних операційних пристроїв з графічного подання виконуваних алгоритмів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.05 «Обчислювальні машини, системи та мережі» / Яковлєва Інна Дмитрівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2010. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021