Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Козирєв, С. С. Адаптивне керування електровибуховим перетворенням енергії в умовах невизначеності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Козирєв Сергій Сергійович ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Блінцов, О. В. Удосконалення керування квазістаціонарним просторовим рухом самохідної прив’язної підводної системи в умовах невизначеності [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Блінцов Олександр Володимирович ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Покидько, Л. М. Система управління лазерним технологічним комплексом з урахуванням параметрів температурного поля [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Покидько Людмила Миколаївна ; Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зєлик, Я. І. Цифрові системи керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Зєлик Ярема Ігорівна ; Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ. – Київ, 1999. – 41 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Хюбенталь, Ф. Синтез алгоритмів параметричноі оптимізації цифрових систем керування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Хюбенталь Франк ; Херсонський державний технічний універсітет. – Херсон, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Серіков, С. А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Сєріков Сергій Анатолійович ; Відкрите акціонерне товариство “ХАРТРОН”. – Харків, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Агаджанов, С. Г. Рекурентні алгоритми ідентифікації лінійних об”єк-тів в умовах обмежених завад [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Агаджанов Семен Грантович ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шибицька, Н. М. Експертні методи і моделі керування процесом навчання операторів ергатичних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Шибицька Наталія Миколаївна ; Київський міжнародний університет цивільної авіації. – Київ, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Теренковський, І. Д. Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Теренковський Іван Дмитрович; Харк. держ. техн. ун-т радіо електрон. – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Петренко, Т. Г. Ситуаційні системи управління реального часу на базі багаторівневих моделей уявлення знань [Електронний ресурс] : автореф. дис. … кан. тех. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Петренко Тетяна Григорівна ; Харківський державний технічний університет радіоелектроніки. – Харків, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нарожний, В. В. Забезпечення активної відмовостійкості модифікованих бортових вимірювальних пристроїв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи та процеси керування» / Нарожний Віталій Васильович ; Державний аерокосмічний університет М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Крамарь, В. А. Алгебраїчні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.03 «Системи і процеси керування» / Крамарь Вадим Олександрович ; Севастопольський державний технічний університет. – Севастополь, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021