Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Юшко, В. Л. Апаратурно-технологічна розробка сумісного виробництва етилбензолу і кумолу на базі етилен-пропіленових фракцій [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Юшко Віталій Ларионович ; Український державний хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 36 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Трошенькін, В. Б. Удосконалення процесу та реактора по виробництву водню з води з допомогою сплавів, одержуваних з неорганічної частини вугілля [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Трошенькін Владислав Борисович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Михайловський, Я. Е. Динаміка процесу кристалізації в циліндроконічному класифікуючому кристалізаторі : автореф. дис. … канд. техн. наук [Електронний ресурс] : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Михайловський Яків Емануїлович ; Сумський державний університет. – Суми, 1999. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Титов, С. В. Дослідження і розробка процесу конверсії шламу дистиляції у ви- робництві кальцинованої соди з метою виробляння карбонатної сировини для синтезу цементного клінкеру [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Титов Сергій Вячеславович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1998. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Камбург, В. Г. Математичне моделювання та інтенсифікація процесів вилучення домішок в гетерогенних системах і роботи обладнання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Камбург Володимир Григорович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1998. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Анохін, П. Г. Регенерація спрацьованих минеральних мастил [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Анохін Петро Георгійович ; Харківський державний політехнічний університет. – Харків, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Двойнос, Я. Г. Процеси переробки композиційних матеріалів екструзійним методом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13. «Машини та апарати хімічних виробництв» / Двойнос Ярослав Григорович ; Національний технічний університет України “КПІ”. – Київ, 1999. – 13 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Волікова, Н. М. Масообмін при хімічному розкладі фосфатної сировини у виробництві екстракційної фосфорної кислоти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13. «Машини та апарати хімічних виробництв» / Волікова Наталя Миколаївна ; Державний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Геліх, О. О. Інтенсифікація процесів масообміну в абсорберах з пульсаційною насадкою [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Геліх Ольга Олександрівна ; СумДУ. — Суми, 1999. — 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Письменний, Б. В. Дослідження та апаратурне оформлення процесів співосадження мікродомішок елементів з метою екологізації уранового виробництва [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Письменний Борис Васильович ; УДХТУ. — Дніпропетровськ, 1999. — 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Марченко, Л. І. Кристалізація в екстракторі при фазовому переході напівгідрату сульфату кальцію в дигідрат у багатокомпонентних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.05.13 «Машини та апарати хімічних виробництв» / Марченко Лариса Іванівна ; СУМДУ. – Суми, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021