Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Маруха, М. В. Розробка модифікованих композиційних покриттів на поліорганосилоксановій основі для захисту магістральних трубопроводів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Маруха Мар’яна Валеріївна ; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України. – Львів, 2008. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Хар’яков, А. В. Підвищення довговічності деталей нанесенням зносостійких покриттів плазмово-порошковим методом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Хар’яков Андрій Васильович ; Харківський національний автомобільно-дорожній університет. – Харків, 2007. – 37 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Закирничная, М. М. Образование фуллеренов в углеродистых сталях и чугунах при кристаллизации и термических воздействиях [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.01 «Материаловедение (машиностроение в нефтегазовой отрасли)» / Закирничная Марина Михайловна ; Уфимский государственный нефтяной технический университет. – Уфа, 2001. – 46 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Капустін, М. О. Дослідження, розробка та впровадження зносостійких чавунів для мелючих тіл кульових млинів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Капустін Михайло Олександрович ; Запорізький державний технічний університет. – Запоріжжя, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шостак, А. В. Аналітична та експериментальна оцінка впливу складу структури і рельєфу поверхонь тертя на функціональні особливості зносостійких Cr-чавунів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Шостак Анна Володимирівна ; Луцький державний технічний університет. – Луцьк, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пархоменко, А. В. Розробка і впровадження економнолегованої теплостійкої сталі для виливок гірничо-металургійного обладнання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Пархоменко Андрій Валентинович ; Запорізький Державний технічний університет. – Запоріжжя,1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мітяєв, О. А. Дослідження, розробка та впровадження наплавочного матеріалу для умов інтенсивного абразивного зношування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Мітяєв Олександр Анатолійович ; Запорізький державний технічний університет. – Запоріжжя, 1998. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бузков, В. А. Підвищення службових властивостей матеріалів для розвитку суднових дейдвудних обладнань та захисту моря [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Бузков Віктор Анатолійович ; Інститут проблем матеріалознавства НАН України. – Київ, 1999. – 36 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Будаковський, С. В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Будаковський Сергій Валентинович ; НАН України, наук.-техн. концерн “Інститут монокристалів”. – Харків, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Куцай, О. М. Оптимізація оптичних характеристик захисних просвітлюючих покриттів із аморфних гідрогенізованих вуглецевих плівок [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Куцай Олександр Михайлович ; Інститут надтвердих матеріалів НАН України. – Київ, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гусачук, Д. А. Особливості структури та деякі фізико-межанічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чавунів з компактним графітом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. тех. наук : спец. 05.02.01. «Матеріалознавство» / Гусачук Дмитро Анатолійович ; Луцький державний технічний університет, Міністерство освіти України. – Луцьк, 1999. – 9 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Григор’єв, М. М. Оптимізація конструкції апарата високого тиску типу тороїд для спікання алмазно-твердосплавних пластин діаметром 13,5 мм і більше [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Григор’єв Микола Михайлович ; Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гаврилюк, В. П. Чисельне моделювання процесу світлозбирання в сцинтиляційних детекторах складної форми [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Гаврилюк Володимир Петрович ; НАН України, наук.-техн. концерн “Інститут монокристалів”. – Харків, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Соколов, О. М. Вплив складу шихти та параметрів синтезу на одержання високоміцних та термостійких шліфпорошків кубічного нітриду бору [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Соколов Олександр Миколайович ; Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України. – Київ, 1999. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сташнікова, М. В. Моделювання процесів теплопровідності при розрахунках термостійкості та визначенні теплофізичних характеристик кристалів складної форми [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук.: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Сташнікова Марина Володимирівна ; НАНУ Інститут монокристалів. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сидор, П. Я. Високотемпературна втомна міцність титанових сплавів у водних середовищах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Сидор Петро Якимович ; НАН України, Фіз.-мат. ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Савчук, П. П. Розробка композиційних антифрикційних матеріалів на основі епоксидних смол, неорганічних і органічних наповнювачів для динамічно навантажених вузлів тертя [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Савчук Петро Петрович ; ТУП. – Хмельницький, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Самойлов, В. Є. Литі конструкційні сталі з барієм для деталей підвищеної надійності гірничозбагачувального обладнання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Самойлов Вадим Єфремович ; ЗДТУ. – Запоріжжя, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ричагов, В. М. Розробка теоретичних основ ресурсозберігаючих технологій зміцнюючих обробок конструкційних сталей для будівельних металевих конструкцій [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук.: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Ричагов Василь Миколайович ; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1999. – 42 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нестеров, О. В. Дослідження та розробка економно легованої феритної жаростійкої сталі для системи вихлопного тракту автомобілів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Нестеров Олександр Васильович ; Запорізький державний технічний університет. – Запоріжжя, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021