Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Ільницька, Т. М. Науково-технічні засади розроблення еталона одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Ільницька Тетяна Мар’янівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Топчак, Н. В. Вдосконалення нормативного забезпечення якості зерна пшениці та її оцінювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Топчак Наталія Віталіївна ; Націoнальний університет Львівська пoлітехніка. – Львів, 2015. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дідич, В. М. Метрологічне забезпечення потенціометричних методів і засобів вимірювання активності іонів складових елементів гумусу в грунті [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Дідич Володимир Миколайович ; Націoнальний університет Львівська пoлітехніка. – Львів, 2015. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Васілевський, О. М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Васілевський Олександр Миколайович ; Націoнальний університет Львівська пoлітехніка. – Львів, 2015. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тріщ, Р. М. Розвиток наукових основ управління якістю в машинобудуванні в умовах обмеженої кількості інформації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація та сертифікація» / Тріщ Роман Михайлович ; Київський національний університет технологій та дизайну. – Київ, 2007. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кравцова, С. Є. Розробка нормативного забезпечення визначення процесів інтегрованих систем менеджменту атомних електричних станцій з метою убезпечення їхньої роботи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Кравцова Світлана Євгенівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Здеб, В. Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Здеб Володимир Богданович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Герасим, М. Р. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювання електрофізичних параметрів об’єктів кваліметрії неелектричної природи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 “Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення” / Герасим Марта Романівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів , 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мотало, В. П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Мотало Василь Петрович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 43 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Петренко, О. К. Науково – технічні засади нормування рівнів шуму та вібрації транспортних засобів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Петренко Олена Костянтинівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2013. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Смичок, В. Д. Метрологічне забезпечення вимірювання характеристик верхніх шарів атмосфери [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Смичок Василь Дмитрович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Неєжмаков, П. І. Науково-технічні засади перебудови еталонної бази України у відповідності до реформи Міжнародної системи одиниць (SI) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Неєжмаков Павло Іванович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 43 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бубела, Т. З. Система забезпечення єдності оцінювання якості об’єктів різної природи [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Бубела Тетяна Зіновіївна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тріщ, Г. М. Розробка методології оцінювання процесів систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Тріщ Галина Михайлівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2013. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тавлуй, І. П. Організаційно-технічні засади поліпшування системи управління якістю та оцінювання її впливу на конкурентоспроможність вищого навчального закладу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Тавлуй Інна Петрівна ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чабан, О. П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Чабан Олеся Петрівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Круглова, О. А. Вдосконалення нормативної бази фасованих мінеральних і питних вод [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Круглова Ольга Андріївна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Середюк, О. Є. Метрологічне забезпечення відтворення і передавання одиниць об’єму та об’ємної витрати природного газу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Середюк Орест Євгенович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 38 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мотало, А. В. Методологія оцінювання якості природного газу як енергоносія [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Мотало Андрій Васильович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2009. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сусол, Н. Я. Науково–технічні засади вдосконалення нормативного забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.01.02 «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення» / Сусол Наталія Ярославівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2008. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021