Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Злочевський, М. В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної іммобілізованої глюкоамілази у годівлі молодняку великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Злочевський Михайло Володимирович ; Державний аграрний університет. – Біла Церква, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Таргоня, В. С. Обгрунтування основних параметрів метанового зброджування безпідстилкового гною великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Таргоня Василь Сергійович ; Білоцерківський держаний аграрний університет. – Біла Церква, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мауссе, Ф. С. Чутливість ембріонів великої рогатої худоби різних стадій розвитку до дії низьких температур : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Мауссе Франсіско Саломон ; Інститут тваринництва УААН. – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Павленко, Л. М. Довгозбережне середовище для кріоконсервації сперми бугаїв та способи його виготовлення : автореф. дис. … канд. техн. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Павленко Людмила Миколаївна ; Інститут тваринництва УААН. – Харків, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Полещук, С. В. Бiологiчна активнiсть антиоксидантiв в культурi тканин томата in vitro : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.20 «Бiотехнологiя» [Електронний ресурс] / Полещук Сабiна Вiкторiвна ; Херсонський державний педагогiчний унiверситет Мiнiстерства освiти України. – Херсон, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бабенко, С. П. Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробациліну Г3х свиням на відгодівлі : автореф. дис. … канд. сільс. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Бабенко Сергій Петрович ; Білоцерківський державний аграрний університет. – Біла Церква, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Грегірчак, Н. М. Розробка та впровадження способу одержання нейстонних біопрепаратів за допомогою флотації : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 03.00.20 “Біотехнологія [Електронний ресурс] / Грегірчак Наталія Миколаївна ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шеремета, В. І. Теоретичне обгрунтування та розробка методів підвищення ефективності біотехнології відтворення великої рогатої худоби : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 03.00.20 “Біотехнологія” [Електронний ресурс] / Шеремета Віктор Іванович ; Білоцерківський державний аграрний університет. – Біла Церква, 1999. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Розпутній, О. І. Трансформація важких металів у біотехнологічних системах з виробництва яловичини і свинини : автореф. дис. … д-ра с.-г. наук : спец. 03. 00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Розпутній Олександр Іванович; Білоцерківський держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1999. – 36 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Скляров, П. М. Вплив антибіотиків і середовищ для культивування ооцитів in vitro на якісні показники сперми бугаїв : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Скляров Павло Миколайович ; Українська академія аграрних наук ; Інститут тваринництва. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пацеля, О. А. Технологічні прийоми поліпшення якості молозива і молока та їх вплив на ріст і збереження телят : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.20 “Біотехнологія” [Електронний ресурс] / Олег Андрійович Пацеля ; БДАУ. – Біла Церква, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Антоненко, Л. О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 03.00.20 “Біотехнологія” [Електронний ресурс] / Антоненко Лариса Олександрівна ; НТУУ “КПІ”. – Київ, 2013. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Конон, А. Д. Вдосконалення технології синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 03.00.20 “Біотехнологія” [Електронний ресурс] / Конон Анастасія Дмитрівна ; НУХТ. – Київ, 2013. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пенчук, Ю. М. Розробка технології інтерферонів з використанням конструкційно оформленої індукторної системи багаторазової дії : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 03.00.20 «Біотехнологія» [Електронний ресурс] / Пенчук Юрій Миколайович ; НУХТ. – Київ, 2007. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021