Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Хаддад, А. А. Вікові особливості вільнорадикального окислення білків і ліпідів у мозку щурів з гіпотиреозом і вплив на них інтенсивного фізичного навантаження [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Хаддад Айхам Алі ; Харкiвський держ. університет ім. В.Н. Каразіна. – Харкiв, 2008. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Загайко, А. Л. Система транспорту ліпідів при оксидативному стресі у щурів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Загайко Андрій Леонідович ; Харківський національний університет. – Харків, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Вуїв, І. Т. Вплив вітаміну Е і селену на перекисне окиснення ліпідів і стан антиоксидантної системи в організмі поросят [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Вуїв Іван Теофільович ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. – Львів, 1999. – 11 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кучмеровська, Т. М. Біологічна дія вітаміну РР та його похідних у нервовій системі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Кучмеровська Тамара Муратiвна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. – Київ, 1999. – 33 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шахман, О. В. Особливості фізіологічної та мембранотропної дії біологічно активного фосфоліпідного комплексу з гідробіонтів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Шахман Олена Василівна ; Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. – Київ, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Коваленко, Л. В. Перекисне окислення ліпідів і функціональний стан еритроцитів великої рогатої худоби при лейкозі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Коваленко Лариса Володимирівна ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Палагiна, I. А. Вплив дисперсних азобарвникiв на бiосинтез нуклеїнових кислот i бiлкiв з урахуванням вiддалених ефектів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Палагіна Ірина Анатоліївна ; Харкiвський державний університет. – Харкiв, 1999. – 25 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Капля, О. А. Структурно-функцiональнi властивостi iзоформ каталiтичної субодиницi Na+,K+-ATP-ази при мембранотропних впливах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Бiохiмiя» / Капля Олександр Андрiйович ; Iнститут бiохiмiї iм. О. В. Палладiна НАН України. – Київ, 1999. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шеббанi, М. М. Механiзми адаптацiї тварин рiзного вiку до сiрчано-кислої мiдi [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Бiохiмiя» / Шеббанi Мона Мохаммед ; Харкiвський державний унiверситет Мiнiстерства освiти України. – Харкiв, 1999. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Майдан, М. М. Розробка клітинних біоелементів сенсорів та ферментативних методів для аналізу метанолу, етанолу та формальдегіду [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Майдан Микола Миколайович ; Вiддiлення регуляторних систем клiтини Інституту бiохiмiї iм. О.В. Палладiна НАН України. – Львів, 1998. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бараннік, Т. В. Механiзми дiї хлориду ртутi i хлориду кобальту на активнiсть d- амiнолевулiнатсинтази в печiнцi щурiв [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Бараннік Тетяна Володимирівна ; ХДУ. – Харків, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лаврушенко, Л. Ф. Окисні процеси в мітохондріях під впливом ксенобіотиків та їх аліментарна корекція [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Лаврушенко Людмила Федорівна ; Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кузнєцов, І. В. Молекулярні механізми адаптації колагенових структур до змін температури [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Кузнєцов Іван Вікторович ; Харківський державний університет. – Харків, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дідович, А. П. Вплив адреналіну на ліпідний обмін у скелетних м’язах тварин в онтогенезі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Дідович Анна Павлівна ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича Міністерства освіти України. – Чернівці, 1999. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Геруш, І. В. Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. мед. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Геруш Ігор Васильович ; Інститут геронтології АМН України. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бучко, О. М. Система антиоксидантного захисту в тканинах свиней в ранній постнатальний період [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Бучко Оксана Михайлівна ; Національний аграрний університет. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Берко, О. М. Поліаміни у комплексній оцінці хворих на уросепсис [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04. «Біохімія» / Берко Олена Минівна ; Інститут геронтології АМН України. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яремій, І. М. Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Яремій Ірина Миколаївна ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Іскра, Р. Я. Гормонально-субстратні механізми регуляції вуглеводного обміну та антиоксидантної системи в мієлоїдних клітинах і лейкоцитах свиней раннього віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Іскра Руслана Ярославівна ; Інститут землеробства і біології тварин УААН. – Львів, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гарбузенко, О. Б. Вплив механічного навантаження на синтез колагену, еластину та в’язко-пружні властивості сполучної тканини [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / Гарбузенко Ольга Борисівна ; Харькiвський державний унiверситет. – Харкiв, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021