Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Генчева, В. І. Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8-метоксихіноліну [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Генчева Вікторія Іванівна ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – Київ, 2008. – 29 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Федоряк, О. Д. Модифіковані компоненти нуклеїнових кислот : синтез і властивості [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Федоряк Олеся Дмитрівна ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Броварець, В. С. Синтези біорегуляторів гетероциклічної природи на основі ациламінозаміщених вінілфосфонієвих солей та їх аналогів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.10. «Біоорганічна хімія» / Броварець Володимир Сергійович ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України. – Київ, 1999. – 35 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Рожнова, Р. А. Біологічно активні імплантати на основі здатних до біодеструкції поліуретанів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. біол. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Рожнова Ріта Анатоліївна ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Огняник, С. С. Синтез глікозидних та псевдо глікозидних похідних 6-азаурацилу та 6-азацитозину [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.10 «Біоорганічна хімія» / Степан Сергійович Огняник ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021