Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Радь, Н. І. Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Радь Назар Іванович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лень, Ю. Т. Синтез та біологічна активність похідних S- та N-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Лень Юлія Тимофіївна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Яцюк, В. М. Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій Зандмейєра та аніонарилювання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Яцюк Віталій Миколайович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Аксенов, Н. Г. Реакции N-алкил-2-галоген- и 2,2-дигалогенальдиминов с 0,0-диалкилдитиофосфорными кислотами в синтезе новых P, S- и N, P, S- содержащих органических соединений [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Аксенов Никита Геннадьевич ; КНИТУ. – Казань, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мухаматдинова, Р. Э. Синтез новых соединений на основе электрофильных бензофуроксанов и N-нуклеофилов, содержащих фармакофорный фрагмент [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Мухаматдинова Резеда Эдуардовна ; КНИТУ. – Казань, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Зварич, В. І. Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Зварич Віктор Ігорович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Монька, Н. Я. Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот [Електронний ресурс : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Монька Наталія Ярославівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 24 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Барус, М. М. Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Барус Маріанна Маринівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шийка, О. Я. Анельовані нітрогеновмісні гетероцикли на основі функціоналізованих 2- та 3-амінотіофенів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Шийка Ольга Ярославівна ; Націoнальний університет Львівська пoлітехніка. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шумилова, Л. А. Синтез новых бициклических изоксазолсодержащих систем и их сульфопроизводных [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Людмила Александровна Шумилова ; Московский государственный университет дизайна и технологии. – Москва, 2014. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Масленникова, В. И. Химия фосфокавитандов и родственных им полициклических систем [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Масленникова Вера Ивановна ; Московский педагогической государственный университет. – Москва, 2008. – 47 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Никулин, В. В. 1,3,4-триазепины – методы получения и физико-химические свойства [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.03 «Органическая химия» / Никулин Валерий Владимирович ; Санкт-Петербургский государственный технологический институт. — Санкт-Петербург, 2005. — 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бригас, А. О. Доміно-реакція Кневенагеля-гетеро-Дільса-Альдера у конструюванні тіопірано[2,3-d][1,3]тіазол-2-онів та їх аналогів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.06 «Органічна хімія» / Бригас Андрій Олександрович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2015. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шпанько, І. В. Перехресний кореляційний аналіз реакцій нуклеофільного заміщення : явище ізопараметричності та структура перехідних станів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.03. «Органічна хімія» / Шпанько Ігор Васильович ; Інститут фізико-органичної хімії та вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України. – Донецьк, 1998. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Болібрух, Х. Б. Синтез, властивості та біологічна активність нових S- та N-вмісних похідних хінонів та хіноксалінів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Болібрух Христина Богданівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Литвин, Р. З. Арилювання похідних піролу і тіофену та перетворення продуктів реакцій [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Литвин Роман Зіновійович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2010. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Панасенко, Н. В. 4-Піразоліліміни та їх функціональні аналоги в синтезі піразоловмісних гетероциклічних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Панасенко Надія Віссаріонівна ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Матійчук, В. С. Арил- і бензилзаміщені гетероцикли на основі реагентів, одержаних з використанням арендіазонієвих солей [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Матійчук Василь Степанович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 46 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Савка, Р. Д. Синтез і властивості функціоналізованих 1,2,3-триазолів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Савка Роман Дмитрович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Гевусь, О. І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхні [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.03 «Органічна хімія» / Гевусь Орест Іванович ; Національний університет Львівська політехніка. – Львів, 2010. – 41 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021