Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Бондаренко, С. В. Газохроматографическое определение серосодержащих соединений в основных элементах экосистемы азовского моря [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. хим. наук : спец. 02.00.02 «Аналитическая химия» / Бондаренко Светлана Викторовна ; Ростовский государственный университет. – Ростов-на-Дону, 2000. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Вакулiч, А. М. Реакцiї рiзнолiгандних iзо- та гетерополiкомплексiв з трифенiлметановими барвниками i неiонними поверхнево-активними речовинами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналiтична хiмiя» / Вакулiч Анжела Миколаївна ; Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет. – Днiпропетровськ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ткач, В. І. Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Ткач Володимир Іванович ; Український державний хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Лисенко, О. М. Сорбція тіоціанатних комплексів Со (II), Fe (III) та Mo (VI, V) на пінополіуретані та її використання в аналізі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Лисенко Олена Миколаївна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кольцова, О. Г. Екстракція молібдовольфрамових гетерополікомплексів галію та ії застосування в аналізі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Кольцова Олена Геннадіївна ; Український державний хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шафран, К. Л. Комплексоутворюючi сорбенти на основi аморфних кремнеземiв i о-діоксихроменолiв та їх аналiтичне застосування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Шафран Кирило Леонідович ; Фiзико-хiмiчний iнститут iм. О.В. Богатського НАН України. – Одеса, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кісіль, О. П. Вольтамперометричний аналіз неорганічних сцинтиляційних матеріалів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Кісіль Олена Петрівна ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Жук, Л. П. Хіміко-аналітичні властивості асоціатів полісульфонілпиперідинілметиленгідроксиду з азобарвниками та їх використання в аналізі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Жук Лариса Петрівна ; Український державний хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чернишова, О. С. Вплив поверхнево-активних речовин та інших компонентів матриці на аналітичний сигнал катіонселективних мембранних електродів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Чернишова Оксана Сергіївна ; Харківський державний університет. – Харків, 1999. – 21 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Базель, Я. Р. Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іонометрії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Базель Ярослав Рудольфович ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 27 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Маслій, О. Г. Вплив іонних компонентів матриці на аналітичний сигнал потенціометрії з аніонселективними електродами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. хім. наук : спец. 02.00.02 «Аналітична хімія» / Маслій Ольга Григорівна ; ХДУ. – Харків, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021