Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Ракоча, І. І. Математичне моделювання термопружного стану шаруватих циліндричних тіл за умов складного високотемпературного нагрівання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Ракоча Ірина Ігорівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Синявський, А. Т. Математичні моделі для підвищення ефективності оцінки параметрів неоднорідних середовищ за відомим розподілом розсіяного елект-ромагнітного поля [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Синявський Андрій Тадейович ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 44 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сафоник, А. П. Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Сафоник Андрій Петрович ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 43 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Присяжнюк, О. В. Математичне моделювання процесів конвективно-дифузіфного тепломасоперенесення в пористих та мікропористих середовищах методами теорії збурень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Присяжнюк Олена Вікторівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Порплиця, Н. П. Ідентифікація інтервальних моделей об’єктів з розподіленими параметрами на основі поведінкових моделей бджолиної колонії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Порплиця Наталія Петрівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Крепич, С. Я. Моделювання та забезпечення функціональної придатності статистичних систем методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Крепич Світлана Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шиманський, В. М. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення та в’язко-пружного деформування у середовищах з фрактальною структурою [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Шиманський Володимир Михайлович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Давидок, А. Є. Математичне моделювання дифузійних потоків у двофазних стохастично неоднорідних шаруватих структурах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Давидок Анастасія Євгенівна ; Національний університет ,,Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2016. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Вовкодав, О. В. Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Вовкодав Олександр Валерійович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Андрійчук, М. І. Математичне моделювання та числова оптимізація характеристик випромінюючих і хвилеводних систем та формуючих середовищ [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Андрійчук Михайло Іванович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 39 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Костючко, С. М. Метод допоміжної параметричної чутливості для аналізу і синтезу нелінійних систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Костючко Сергій Миколайович ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Данило, О. Я. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів у житловому секторі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Данило Ольга Ярославівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Твардовська, С. Р. Математичне моделювання хвильових процесів у складних пористих середовищах у зовнішньому електричному полі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Твардовська Софія Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Чарковська, Н. В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Чарковська Надія Василівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2015. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Веселовська, Н. Р. Розробка математичних моделей для обгрунтування алгоритмів прийняття рішень при діагностуванні (верстатного комплексу з ЧПК) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02. «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Веселовська Наталія Ростиславівна ; Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кужій, Л. І. Методи обчислення сплайнів орієнтовані на реалізацію засобами однорідних обчислювальних середовищ [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Кужій Любомира Іванівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Журавчак, Л. М. Математичне моделювання процесів поширення теплового і електромагнітного полів у неоднорідних середовищах методами приграничних елементів та скінченних різниць [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Журавчак Любов Михайлівна ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів, 2007. – 42 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Білущак, Ю. І. Математичне моделювання процесів дифузії у випадково неоднорідних шаруватих тілах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Білущак Юрій Ігорович ; Національний університет “Львівська політехніка” МОН України. – Львів, 2013. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Топилко, П. І. Математичне моделювання та просторовий аналіз емісії парникових газів при виробництві електро- та теплоенергії в Україні та Польщі [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Топилко Петро Іванович ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. – Львів, 2014. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Тиш, Є. В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» / Тиш Євгенія Володимирівна ; Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 30 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021