Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Южакова, Г. О. Нові типи систем N-арних інтегральних рівнянь [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Южакова Ганна Олексіївна ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1998. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Клен, І. В. Метод p-аналітичних функцій в крайових задачах для еліптичних систем диференціальних рівнянь [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Клен Ірина Вікторівна ; Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Верьовкіна, Г. В. Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Верьовкіна Ганна Володимирівна ; Національний універсітет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Захарін, С. Ф. Варіаційний метод дослідження квазіперіодичних розв’язків лагранжевих систем [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Захарін Сергій Феліксович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дорогуш, Е. Г. Математический анализ модели транспортных потоков на автостраде и управления ее состоянием [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и аптимальное управление» / Дорогуш Елена Геннадьевна ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2014. – 26 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Алфимов, Г. Л. Некоторые классы решений нелинейных уравнений волнового типа с пространственной нелокальностью [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и аптимальное управление» / Алфимов Георгий Леонидович ; Национальный исследовательский университет «МИЭТ». – Москва, 2014. – 40 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Фоайд, С. А. O. Деякі задачі теорії усереднення сингулярно збурених диференціальних рівнянь [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференцiальнi рiвняння» / Фоайд Собхi Алi Oбайд ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1998. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Філіпчук, М. П. Метод усереднення в крайових задачах для диференціальних рівнянь з відхиленим аргументом [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Філіпчук Микола Петрович ; Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Іванчов, М. І. Обернені задачі для лінійних параболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Іванчов Микола Іванович ; Львівський державний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1998. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Бородін, М. О. Задачі з вільними границями для еліптичних та параболічних рівнянь [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02. «Диференціальні рівняння» / Бородін Михайло Олексійович ; Інститут прикладної математики і механіки НАН України. – Донецьк, 1999. – 23 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Щелков, А. Г. Еволюцiя вiльних поверхней, зв’язаних з розв’язками квазiлiнiйних параболiчних рiвнянь довiльного порядку, що вироджуються [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Щелков Андрій Георгійович ; Iнститут прикладної математики i механіки НАН України. – Донецьк, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шебаніна, О. В. Асимптотичні зображення розв’язків диференціальних рівнянь n-го порядку з нелінійностями типу Емдена – Фаулера [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Шебаніна Олена В’ячеславівна ; Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова. – Одеса, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Попович, О. В. Асимптотична поведінка та біфуркації розв’язків ланцюгів зв’язаних осциляторів [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Попович Олександр Васильович ; НАН України, Інститут математики. – Київ, 1999. – 28 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Прикарпатський, Я. А. Симплектичний аналіз інтегральних многовидів цілком інтегровних гамільтонових систем та їх адіабатичних збурень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Прикарпатський Ярема Анатолійович ; Інститут математики. – Київ, 1999. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Поліщук, О. Б. Сингулярні інтегральні рівняння з додатковими умовами і методи їх розв’язання [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Поліщук Олена Борисівна ; Інститут математики. – Київ, 1999. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Пилипюк, Т. М. Запровадження гібридних інтегральних перетворень (Фур’є, Лежандра, Бесселя) [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Пилипюк Тетяна Михайлівна ; Інститут математики. – Київ, 1999. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нетьосова, О. М. Застосування групового аналізу при розв’язанні нелінійних еволюційних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Нетьосова Олександра Михайлівна ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Теняев, В. В. Двухточечная краевая задача нелинейной системы дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Дифференциальные уравнения» / Теняев Виктор Викторович ; Пермский государственный технический университет. – Пермь, 2004. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Наумова, М. А. Усереднення нелінійних крайових задач в областях з тонкими порожнинами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Марина Анатоліївна Наумова ; НАН України Інститут прикладної механіки. – Донецьк, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Мороз, В. В. Запровадження скiнченних гiбридних iнтегральних перетворень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.02 «Диференціальні рівняння» / Володимир Вікторович Мороз ; ЧДУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 22 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021