Електронна бібліотека

Національного університету харчових технологій

Пляшечник, А. С. Формулы Фейнмана для эволюционных дифференциальных уравнений второго порядка с переменными коэффициентами [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Пляшечник Андрей Сергеевич ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва, 2013. – 15 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Петросян, Г. Г. Методы нелинейного анализа в теории функционально-дифференциальных включений дробного порядка [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Петросян Гарик Гагикович ; Воронежский государственный педагогичный университет. – Воронеж, 2014. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кожан, Р. В. Категорні властивості просторів ймовірнісних мір та гіперпросторів включення [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Кожан Роман Володимирович ; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Ишкин, Х. К. О классах возмущений спектрально неустойчивых операторов [Электронный ресурс] : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ» / Ишкин Хабир Кабирович. – Уфа, 2014. – 31 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Завьялова, А. В. Включения с сюръективными операторами и их приложения [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Завьялова Антонина Владимировна. – Воронеж, 2014. – 16 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шульман, Е. В. Функциональное уравнения гомологического типа [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Комиссаров Андрей Алексеевич ; Московский государственный институт электроники и математики. – Москва, 1994. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Комиссаров, А. А. О некоторых свойствах базисов в функциональных просторанствах [Электронный ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Комиссаров Андрей Алексеевич ; Воронежский ордена Ленина государственный университет. – Воронеж, 1985. – 14 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Великіна, Ю. В. Апроксимація функцій дискретного аргументу [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Великіна Юлія Валеріївна ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Кирилов, С. О. Збіжність рядів за деякими ортонормованими системами та коефіцієнтні оцінки [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Кирилов Сергій Олександрович ; Одеський державний університет. – Одеса, 1999. – 19 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Товстоліс, О. В. Мультиплікатори Фур’є в просторах Харді в трубчастих областях над відкритими конусами та деякі питання теорії апроксимації [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Товстоліс Олександр Володимирович ; Iнститут прикладної математики i механіки НАН України. – Донецьк, 1998. – 18 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Савчук, В. В. Швидкості збіжності рядів Тейлора і рядів Фабера на класах y – інтегралів функцій комплексної змінної [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Савчук Віктор Васильович ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1998. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Дмитришин, М. І. Вектори експоненціального типу операторів із дискретним спектром над банаховими просторами [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01. «Математичний аналіз» / Дмитришин Мар’ян Іванович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 17 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Далецький, О. Ю. Диференціальні та псевдодиференціальні оператори на нескінченновимірних многовидах [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01. «Математичний аналіз» / Далецький Олексій Юрійович ; Інститут математики НАН України. – Київ, 1999. – 32 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Шаран, В. Л. Інтерполяційні послідовності деяких класів функцій, аналітичних у півплощині : [Електронний ресурс] автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Шаран Володимир Лук’янович ; Львівський державний університет імені Івана Франка. – Львів, 1999. – 12 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Сохет, О. М. Апроксимативна транзитивність груп перетворень в ергодичній теорії [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук.: спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Сохет Олександр Маркович ; Фізико-технічний інститут низьких температур НАН України. – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Панков, М. О. Іррегулярні підмножини многовидів Грасмана та їх застосування у теорії відображень [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Марк Олександрович Панков ; Інститут математики. – Київ, 1999. – 10 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Нешвєєв, С. В. Динамічна ентропія в операторних алгебрах та квантові системи Колмогорова [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.01 «Математичний аналіз» / Сергій Віталійович Нешвєєв ; ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 1999. – 20 с.

Тип документу: Автореферат

Дисципліна:

Кількість завантажень:

Для завантаження увійдіть в особистий кабінет

Науково-технічна бібліотека НУХТ 2021