Головна сторінка

Інформаційно-аналітична система «Публікаційна карта НУХТ» відображає роботи науково-педагогічних працівників університету (починаючи з 2016 року) та забезпечує моніторинг, збір, обробку та надання доступу до показників публікаційноїактивності наукової спільноти університету.

Формування ресурсу проводиться шляхом аналітичної роботи Науково-технічної бібліотеки (Електронний каталог, Інституційний репозитарій «eNUFTIR», наукометричні бази даних «Scopus» та «Web of Science») та за матеріалами, які надали кафедри університету.

 «Публікаційна карта НУХТ» має наступну структуру:

  1. Перелік Інститутів /Факультетів.
  2. Перелік кафедр, які входять до їх складу.
  3. Список науково-педагогічних працівників відповідної кафедри.
  4. Сторінку з інформацією про публікаційну активність науковця, що забезпечує:
  • Перегляд списку опублікованих документів, які відображено в хронологічному порядку та за алфавітом та складений мовою видання згідно ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
  • Перегляд аналітичної інформації про індивідуальні показники публікаційної активності у базах даних Scopus, Web of Science, Google Scholar, eNUFTIR та h-індекс.

Оновлення показників, а саме кількості публікацій та h-індексу здійснюється кожні півроку. Ресурс має довідково-інформаційний характер і не претендує на повноту охоплення матеріалу.

Пропозиції та зауваження приймаються на поштову скриньку library@nuft.edu.ua або за тел. 287-94-77 (відділ інформаційних технологій)

Корисні посилання: