Назад

Довідка


ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МАТЕРІАЛАМИ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1 Правила користування «Електронною Бібліотекою» Національного університету харчових технологій розроблені у відповідності до чинного законодавства України та нормативних документів, що регламентують діяльність університету та науково-технічної бібліотеки.
 1.2. Правила користування Електронною Бібліотекою регламентують загальний порядок організації роботи з повнотекстовими документами, права та обов'язки користувачів, а також їх відповідальність за порушення цих правил.
 1.3. Доступ до Електронної Бібліотеки здійснюється за допомогою локальної мережі університету шляхом використання стандартного засобу перегляду сторінок та посилання на адресу http://library.nuft.edu.ua/
 1.4. Отримати безпосередній доступ до Електронної Бібліотеки можливо: - в науково-технічній бібліотеці; - з будь-якого комп'ютера підрозділів Національного університету харчових технологій, що підключені до локальної мережі університету (кафедри, лабораторії тощо).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

 2.1 Перед початком роботи користувач, повинен ознайомитись з правилами користування Електронною Бібліотекою, своїми правами та обов'язками;
 2.2 Використання матеріалів Електронної Бібліотеки дозволено користувачам тільки в навчальних та наукових цілях.
 2.3 Консультації з використання або доступу в Електронній Бібліотеці виконують співробітники відділу інформаційних технологій бібліотеки.
 2.4 3 усіма пропозиціями та зауваженнями автори, подавці електронних матеріалів, можуть безпосередньо звертатися до відділу інформаційних технологій бібліотеки .

3. ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ

 3.1 При частковому або повному використанні матеріалів Електронної Бібліотеки обов'язкове посилання на авторів матеріалів та бібліотеку Національного університету харчових технологій.
 3.2 Усі користувачі Електронної Бібліотеки сповіщаються, що інформація, яка представлена в електронних документах та виданнях, не може прямо чи посередньо використовуватися для значного за масштабами або систематичного копіювання, відтворення, постачання та поширення у будь-якій формі будь-якій особі.
 3.3 Користувачам заборонено змінювати, розповсюджувати, публікувати матеріали Електронної Бібліотеки для суспільних або комерційних цілей.
 3.4 Відповідальність за використання одержаних матеріалів, що захищені авторським правом, несе користувач.