Назад

Голубитченко, М. А. Финансово-правовое регулирование банковского надзора : российский и международно-правовой опыт : автореф. дис. ... канд. Юр. наук : спец. 12.00.04 «Финансовое право; налоговое право; бюджетное право» / Мария Александровна Голубитченко ; Сарат. гос. юрид. акад. - Саратов, 2013. - 26 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 652 КБ     Кількість завантажень: 0

Олефір, А. О. Господарсько-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров’я : автореферат дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Андрій Олександрович Олефір ; Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». - Х., 2014. - 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 248 КБ     Кількість завантажень: 0