Назад

Дудченко, Г. П. Противодиабетическая активность производных бензимидазола : автореф. дис. ... д-ра. биол. наук : спец. 14.00.25 «Фармакология, клиническая фармакология» / Дудченко Галина Петровна; Волгоградская мед. акад. Министерства здравоохранения РФ. - Волгоград, 2001. – 35 с.


Рік видання: 2001. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,99 МБ     Кількість завантажень: 1