Назад

Бать, Р. Я. Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Бать Роман Ярославович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 20 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 605 КБ     Кількість завантажень: 1

Чайка, О. Г. Екотехнологія утилізації відпрацьованих олив : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Чайка Оксана Григорівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2007. – 24 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 308 КБ     Кількість завантажень: 1

Ятчишин, Ю. Й. Підвищення екологічної безпеки у безвідходних технологіях переробки багатокомпонентних солевмісних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Ятчишин Юрій Йосипович ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2007. – 22 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 321 КБ     Кількість завантажень: 1

Шандрович, В. Т. Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом удосконалення роботи міських очисних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Шандрович Віра Тарасівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,21 МБ     Кількість завантажень: 1

Вронська, Н. Ю. Зниження рівня бактеріального забруднення гідросфери комплексними фізико-адсорбційними методами очищення стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 21.06.01 «Екологічна безпека» / Вронська Наталія Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 22 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 0,99 МБ     Кількість завантажень: 1