Назад

Пугачов, В. М. Економічний механізм забезпечення продовольчої безпеки в умовах міжнародної інтеграції У крайні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Пугачов Володимир Миколайович. - Київ, 2015. – 23 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 396 Кб     Кількість завантажень: 2

Басюк, Д. І. Теоретико-методологічні основи управління розвитком винного туризму в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03. "Економіка і управління національним господарством" / Басюк Дарія Іванівна. - К., 2015. - 42 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 716 Кб     Кількість завантажень: 2

Кінаш, І. П. Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку України (теорія, методологія, практика) : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Кінаш Ірина Петрівна; НУХТ. – Київ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 526 КБ     Кількість завантажень: 3

Гаврилюк, О. Г. Формування та державне регулювання ринку ветеринарних препаратів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Гаврилюк Олена Григорівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2008. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 331 КБ     Кількість завантажень: 1

Пирог, О. В. Моделі розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Пирог Ольга Володимирівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 46 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 567 КБ     Кількість завантажень: 1

Волошин, О. П. Підготовка та державне координування відтворення кадрів в системі «освіта – виробничо-господарська діяльність» : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Волошин Орися Павлівна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2014. – 31 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 431 КБ     Кількість завантажень: 1

Корбутяк, А. Г. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Корбутяк Аліна Георгіївна ; Національний університет “Львівська політехніка”, Міністерство освіти і науки України. - Львів, 2013. – 28 с.


Рік видання: 2013. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 367 КБ     Кількість завантажень: 1

Семенець, Є. Я. Державне регулювання оподаткування АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / Семенець Євген Якович ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2008. – 26 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 186 КБ     Кількість завантажень: 3

Гринів, Т. Т. Державне гарантування іноземного інвестування в машинобудуванні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Гринів Тетяна Теодозіївна ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2007. – 26 с.


Рік видання: 2007. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 240 КБ     Кількість завантажень: 1

Карковська, В. Я. Трансформація заощаджень в інвестиції національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Карковська Вероніка Ярославівна ; Національний університет «Львівська політехніка». - Львів, 2011. – 26 с.


Рік видання: 2011. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 256 КБ     Кількість завантажень: 1

Чернелевська, О. Л. Вдосконалення державної конкурентої політики на засадах парадигми конкурентоздатності харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Чернелевська Олена Леонідівна ; Національний університет харчових технологій. - Київ, 2014. – 42 с.


Рік видання: 2014. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 435 КБ     Кількість завантажень: 2

Прихидныи, А. И. Стратегический маркетинг и его воздействие на сферу услуг : автореф. дис. ... д-ра екрн. наук : спец. 08.00.03 «Экономика и управление народным хозяйством» / Прихидныи Александр Иосифови ; Московский ин-т предпринимательства и права. - Москва, 2008. - 28 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 1,24 МБ     Кількість завантажень: 1

Солярчук, Н. Ю. Державне управління фрілансовою діяльністю в умовах розвитку національного ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / Солярчук Наталія Юріївна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2015. – 26 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 417 КБ     Кількість завантажень: 1

Данчак, Л. І. Інвестиційне забезпечення фoрмування житлoвoгo фoнду в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Данчак Леся Ігорівна ; Націoнальний університет «Львівська пoлітехніка», Міністерства oсвіти і науки України. - Львів, 2015. – 27 с.


Рік видання: 2015. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 377 КБ     Кількість завантажень: 1

Шпакович, І. Р. Державне управління інститутами спільного інвестування в національному господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Шпакович Ірина Романівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 515 КБ     Кількість завантажень: 1

Кучеренко, В. М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03. "Економіка і управління національним господарством" / Кучеренко Володимир Михайлович. – Київ, 2016. - 25 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 342 Кб     Кількість завантажень: 0

Мороз, Н. В. Розвиток системи управління житловим фондом в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Мороз Наталія Володимирівна ; Національний університет «Львівська політехніка», Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 23 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 722 КБ     Кількість завантажень: 1

Федевич, Л. С. Державно-нормативне управління інвестиційною діяльністю господарських об"єднань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Федевич Людмила Станіславівна ; Національний університет «Львівська політехніка, Міністерства освіти і науки України. - Львів, 2016. – 26 с.


Рік видання: 2016. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 680 КБ     Кількість завантажень: 1