Назад

Терещук, В. І. Електронний паблік рілейшнз як засіб формування зовнішньополітичного іміджу держави : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / Терещук Віталій Іванович ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 171 КБ     Кількість завантажень: 0

Аракелян, Д. В. Зовнішня політика країн Балтії в контексті розширення ЄС та НАТО : автореф. дис. ... канд. політ. наук : спец. 23.00.04 – «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку» / Аракелян Діана Вячеславівна ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 33 с.


Рік видання: 2008. Тип документу: Автореферат 
Розмір: 192 КБ     Кількість завантажень: 0